sjena7
banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner13 banner14 banner15 banner16 banner17 banner18 banner19 banner20 banner21 banner22 banner23 banner24 banner25 banner26 banner27 banner28 banner28 banner29

Novosti

sjena
sjena sjena


Obavijest o IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE „BUZOVICA“ NA PODRUČJU NASELJA SVETA MARIJA

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.), Općina Sveta Marija, Jedinstveni upravni odjel, kao nositelj izrade obavještava javnost


O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE „BUZOVICA“ NA PODRUČJU NASELJA SVETA MARIJA („Službeni glasnik ... tockiceikonaOdluka_o_izradi_II_ID_DPU_GZ_Buzovica_2020
sjena sjena


Natječaj za prodaju nekretnina 2020.

Na temelju članka 14. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Sveta Marija ("Službeni glasnik Međimurske županije", br. 15/10) te Odluke o prodaji  nekretnina u vlasništvu Općine Sveta Marija (gospodarska
zona Buzovica) (KLASA: 943-01/20-01/02,URBROJ: 2109/24-20-1) od 14.09.2020., načelnica Općine Sveta Marija raspisuje
N  A  T  J  ... tockiceikonaNatječaj za prodaju nekretnina 2020ikonaOBRAZAC PRIJAVE
sjena
sjena
foto

Sudjelovanje udruga na Danima otvorenih vrata udruga

Kao i posljednjih 8 godina, Ured za udruge i ove godine organizira Dane otvorenih vrata udruga čiji cilj je građanima i široj javnosti približiti programe i projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge u Hrvatskoj, organiziranjem različitih aktivnosti u prostorima udruga ili izvan njih te otvaranjem vrata udruga svim zainteresiranim građanima.


tockice
sjena
SVE NOVOSTI
banner1 banner2 banner3 banner4 banner5 banner6

Oglasna ploča


Prodaje se zemljište sa šumom - k.o. Don ...
6. lis '20.

Prodaje se građevinsko zemljište u Donje ...
20. sij '20.

Prodaje se kuća u Donjem Mihaljevcu
6. lis '19.

Anketa

Anketa:
Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko

upis