NovostiOdluka o odobravanju financijskih sredstava za programe/projekte iz Proračuna Općine Sveta Marija za 2020. godinu

Na temelju članka 22. Pravilnika o financiranju javnih potrebaOpćine Sveta Marija za 2020. godinu (" Službeni glasnik Međimurske županije" broj 18/15) i na temelju prijedloga  povjerenstva za ocjenjivanje od 11.05.2020., načelnica Općine Sveta Marija, dana 18.5.2020. godine donosi

"Odluku o odobravanju financijskih sredstava za programe/projekte iz Proračuna Općine Sveta Marija ...Odluka o odobravanju financijskih sredstava za programe projekte udruga za 2020. godinu


Upis u novu pedagošku godinu 2020./21.  u Dječji vrtić Kockavicu  vršit će se od  20.5.2020.-29.5.2020.

Upisati se mogu  djeca koja su navršila godinu dana starosti.
Posebno pozivamo svu djecu koja će do 31.3.2021. navršiti šest godina i školski su obveznici u školsku godinu 2021./22. da se upišu u Program predškole koji je integriran u redovni 10-satni program.


Zbog situacije sa Covidom-19 ove se godine djeca upisuju na sljed ...Upitnik dj.vrtić KockavicaUpis u novu pedagošku godinu 2020.


NATJEČAJ za dodjelu potpora za rekonstrukciju/novogradnju nekretnina na području Općine Sveta Marija

NATJEČAJ za dodjelu potpora za rekonstrukciju/novogradnju nekretnina na području Općine Sveta Marija koje su kupljene/darovane/naslijeđene u 2019. godini.

Cijeli tekst natječaja s obrascima dostupan je u nastavku.

...


Natječaj za dodjelu potpora za rekonstrukciju novogradnju nekretnina stečenih u 2019. gOBRAZAC 1-Prijava na natječaj za dodjelu potpore za 2019.OBRAZAC 2-Izjava podnositelja prijave da ne posjeduje stan ili kuću pogodnu u za stanovanje


POZIV MJEŠTANIMA OPĆINE SVETA MARIJA

Temeljem članka 2. Odluke načelnice o mjerama pomoći na području općine Sveta Marija za vrijeme opasnosti od zaraze COVID-19 (KLASA:022-05/20-01/03, URBROJ:2109/24-20-1) od 23.04.2020., upućuje se


POZIV MJEŠTANIMA OPĆINE SVETA MARIJA


koji su ostali bez posla kao posljedi ...

SVE NOVOSTI

Oglasna ploča


Prodaje se građevinsko zemljište u Donje ...
20. sij '20.

Prodaje se kuća u Donjem Mihaljevcu
6. lis '19.

Prodaje se parcela u Donjem Mihaljevcu , Franje No ...
15. srp '19.

Anketa

Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko