Novosti

2. FOTOGRAFSKI NATJEČAJ „PROLJEĆE U LAG-u MURA-DRAVA“ - Općina Sveta Marija

2. FOTOGRAFSKI NATJEČAJ „PROLJEĆE U LAG-u MURA-DRAVA“10.4.2018.


Lokalna akcijska grupa Mura-Drava otvara fotografski natječaj „Proljeće u LAG-u Mura-Drava“ te poziva sve zainteresirane sudionike da se uključe i pošalju svoje fotografije koje odgovaraju navedenoj temi. Fotografije mogu uključivati prirodu, tradiciju, kulturnu baštinu, poljoprivredu, turizam i ostale kategorije koje na najbolji način mogu prikazati ljepotu „proljetnog buđenja“ područja LAG-a.

Natječaj je otvoren od 09. travnja 2018. godine do 07. svibnja 2018. godine.
Kako je tema fotografskog natječaja „Proljeće u LAG-u Mura-Drava“, pozivaju se sudionici da pošalju svoju vlastitu interpretaciju zadane teme, a najvažniji uvjet je da poslane fotografije obuhvaćaju područje LAG-a, odnosno područja Grada Preloga i općina: Orehovica, Goričan, Donji Kraljevec, Sveta Marija, Donji Vidovec, Kotoriba, Donja Dubrava i Legrad.

Pristigle fotografije koristiti će se u svrhu promocije i jačanja prepoznatljivosti područja LAG-a Mura-Drava.
Sudionici natječaja mogu biti sve osobe koje se bave fotografijom, bez obzira na prebivalište, spol, nacionalnu ili bilo koju drugu pripadnost, starije od 18 godina, a svaki sudionik ima pravo poslati 3 fotografije.

Fotografije se šalju na adresu elektroničke pošta  foto.mura.drava@gmail.com s naznakom lokacije na kojoj je fotografija snimljena, imenom, prezimenom i adresom autora, godinom rođenja, adresom elektroničke pošte te brojem telefona. Propisana veličina fotografije je min. 2000px po širini i rezolucija 300 dpi. Prijavljene fotografije moraju biti u JPG ili JPEG formatu.

Autori/ice nagrađenih fotografija biti će zamoljeni/e dostaviti ih u punoj rezoluciji. Obrada fotografija dopuštena je do mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenog sadržaja.

Sva autorska prava na poslane fotografije ostaju u vlasništvu autora, ali LAG Mura-Drava zadržava pravo korištenja svih prijavljenih fotografija, te se obvezuje da će prilikom objavljivanja svih prijavljenih fotografija u tiskanom i elektronskom izdanju, fotografije potpisivati imenom i prezimenom autora.

Pristigle fotografije ocjenjivat će Povjerenstvo za ocjenjivanje fotografija, a tri najbolje ocijenjene fotografije biti će nagrađene košaricama domaćih proizvoda lokalnih proizvođača, članova LAG-a.


 • NATRAG

  Oglasna ploča


  Prodaje se kuća u Svetoj Mariji
  3. 3. tra '18.
  OGLASNA PLOČA - ARHIVA

  Anketa

  Koliko često posjećujete ovu stranicu?
    Redovito

    Često

    Rijetko