Novosti

Poziv na 8. sjednicu OV Općine Sveta Marija-28.05.2018 - Općina Sveta Marija

Poziv na 8. sjednicu OV Općine Sveta Marija-28.05.201827.5.2018.


Sazivam 8 sjednicu Općinskog vijeća Općine Sveta Marija za  PONEDJELJAK 28.05.2018. godine s početkom u 20:00 sati
Sjednica će se održati u prostorijama općine Sveta Marija, Trg bana Jelačića 1.


Za sjednicu predlažem slijedeći D N E V N I    R E D 1. Izvješće o radu načelnice Općine Sveta Marija za razdoblje od 1. srpnja 2017. – 31. prosinca 2017. godine

 2. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu

 3. Odluka o raspodjeli viška prihoda iz 2017. godine

 4. Odluka o javnim priznanjima Općine Sveta Marija

 5. Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općinskog vijeća Općine Sveta Marija

 6. Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem  u vlasništvu RH za područje Općine Sveta Marija

 7. Odluka o  uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

 8. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sveta Marija za 2018. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

 9. Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za kupnju nekretnine u vlasništvu Općine Sveta Marija

 10. Odluka o prodaji imovine (nasljeđene od pok. Jelene Bartolić)

 11. Odluka o prodaji imovine (pašnjak u mjestu-Prekmostje)


S poštovanjem!


PREDSJEDNIK OV
Dražen Šulj v.r.


ikona
Poziv na 8. sjednicu OV Općine Sveta Marija-28.05.2018   
divider
NATRAG

Oglasna ploča


Prodaje se kuća u Svetoj Mariji
3. 3. tra '18.
OGLASNA PLOČA - ARHIVA

Anketa

Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko