Dokumenti

Pristup informacijama

Pristup informacijama


2018.

ikona
26.1.2018.  Godišnje izvješće za 2017. godinu   
dividerikona
26.1.2018.  Godišnje izvješće za 2017. godinu   
divider

2017.

ikona
26.1.2017.  Obrazac 2 - Zahtjev za pristup informacijama   
dividerikona
26.1.2017.  Obrazac 3 - Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije   
dividerikona
26.1.2017.  Obrazac 4 - Zahtjev za ponovnu uporabu informacija   
dividerikona
26.1.2017.  Odluka o određivanju službenika za informiranje   
divider

2016.

ikona
20.12.2016.  Godišnje izvješće za 2016. godinu   
divider

2015.

ikona
26.1.2015.  Zakon o pravu na pristup informacijama   
divider

2013.

ikona
9.9.2013.  Odluka o određivanju službenika za informacije   
dividerikona
2.9.2013.  Odluka o naknadi za pružanje informacija   
divider


Najčešća pitanja

(06.02.2013.l)

– molim da mi se dostave podaci o isplaćenim naknadama za održane sjednice u 2012. god. (odbora i povjerenstva) za Hunjadi Deana, Strbad Željka i Šulj Ljubicu, te preslikae zapisnika i popis prisutnih.

– molim da mi se dostave podaci o raspolaganju gotovinom od placarine (preslike naplaćene placerine i evidentiranje u blagajnu).

– MOLIM DA MI NAVEDENE PODATKE PRIPREMI OPĆINSKA SLUŽBENICA ŠULJ LJUBICA PO MOGUĆNOSTI DO 21.02.2013.

(08.02.2013.)

– molimo da nam se dostave podaci o provedenoj javnoj nabavi za Ribički park u ulici Vl. Nazora, te računi o izvršenim radovima i izvođačima.

– popis poslova za komunalne radnika Općine Sveta Marija

(15.02.2013.)

– Na što su utrošena dobivena sredstva od Ministarstva RH u 2010.

– Na koje radove je utrošen iznos kredita od 500.000,00kn dobiven u 2011.

– Molim podatak da li komunalni radnici imaju položen ispit za rukovođenje strojem.

(15.02.2013.)

– molim podatke za izvođenje radova sanacija poljskih puteva u 2012. g, datum izvođenja, izvođač radova, tko je nadzirao radove, količina i cijena radova

(26.02.2013.)

-Tko je izvodio radove sanacije deponija (smetišta)Parag i Sigetec a prema Odluci o raspodjeli viška iz 2011. god. SGMŽ 9/2012.

– Na temelju koje zakonske osnove je donesen Cjenik o odlaganju građevinskog materijala na deponij i kad je donesena Odluka o zatvaranju odlagališta Parag i Sigetec.

(15.07.2013.)

– molim da se obrazloži zašto Općina provodi Natječaj za imenovanje pročelnika koji nije u skladu sa Zakonom o postupku primopredaje vlasti NN 94/04, 17/07, 91/10,22/13. članak 10 e.

– imena zaposlenika općine koji su dobili povišicu plaće ili nagradu i koliko u 2013. godini.

(15.07.2013.)

-uvidom u općinsku dokumentaciju uvidjela sam da dolazi do znatnog odstupanja naplaćene placarine i evidentirane u glavnu knjigu. Molim da mi se specificira iznos gotovog novca koji je zaprimljen od placarine, a nije evidentiran u glavnoj knjizi.

– ugovor između Putujući zabavni park Darko Wertheim i Općine od 7.8.2012.( kako je evidentiran iznos od 2.500,00 kn u gl.knjizi)

(23.07.2013.l)

– U odgovoru od 5.03.2013. naćelnik Dean Hunjadi je dao informaciju da je radove u “Ribićkom parku” izvodila tvrtka “Tegra” i Pavlic beton, a u listu “Međimurje” da je radove izvodila Kompanija Janković. Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama Općina mora dati potpune i točne informacije. Molim pravodobnu, potpunu i točnu informaciju.

(30.07.2013.)

– Uvidom u dokumentaciju općine putem Zahtjeva za pristup informacijajama i naloga općini Sveta Marija od Agencije za zaštitu osobnih podataka uočila sam nepravilnosti u radu općinske blagajne. Molim da mi odgovorite da li ste poduzeli odgovarajuće mjere (Kontaktirali nadležne institucije) da se provjeri da li općinska blagajna radi u skladu sa zakonom.

(30.07.2013.l)

- Dobili smo kopije uplatnica naplaćene placarine (putem ranijeg zahtjeva) od 15.08.2011.. Molim Vas presliku dokumentacije koja dokazuje evidentiranje naplaćene placarine u poslovne knjige ( uplatnice od 15.08.2011. god.)

(1.08.2013.)

– Molim kopije svih računa Kompanije Janković unatrag 4 god. za obavljene usluge ( od 1.01.2008.-31.07.2013.)

– Molim kopije isplaćenih putnih troškova za Đurđicu Slamek od stupanja na dužnost do 31.07.2013. uz popratnu dokumentaciju.

(6.09.2013.)

– Molim kopije isplaćenih putnih naloga za putne troškove od 1.06. – 6.09.2013. za Ljubicu Šulj uz popratnu dokumentaciju.

- Molim popis svih dužnika u Općini za komunalne naknade za sve Fizičke i pravne osobe sa 31.07.2013.

– Koliko su uplaćeni porezi i doprinosi na godišnju nagradu isplaćenu Šulj Ljubici 2.05.2013.za savjestan i odgovoran rad.

(18.9.2013.)

- Molim kopiju rješenja Komisije za bolovanje koju je uputila načelnica Đurđica Slamek, doktorici Ani Matić u D.Vidovcu a vezano za moje bolovanje od 1.8.2013. do 13.9.2013.

(29.10.2013.)

– Početkom 10.mj. predala sam općinskoj službenici za informiranje dopunu Zahtjeva za pristup informacijama u kojima molim da mi se pored spiska dužnika za komunalnu naknadu sa 31.07.2013. upišu i iznosi dugovanja te preslike svih dokumenata (pozivi, računi, polozi blagajne u banku i sl.) na temelju kojih su isplaćeni putni troškovi Ljubici Šulj u vremenu od 1.06.-31.08.2013..Rok za dostavu od 15 dana je prošao pa molim dostavu dokumenata.

(29.10.2013.l)

- Molim da mi se omogući prisustvovanje svim sjednicama Općinskog vijeća u toku 2013. godine i da me se informira o dnevnom redu (pismeno )prema Zakonu o pravu na pristup informacijama čl. 12. te dostava zapisnika ( pismeno) istih.

Oglasna ploča


Prodaje se kuća u Svetoj Mariji
3. 3. tra '18.
OGLASNA PLOČA - ARHIVA

Anketa

Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko