Dokumenti

banner7 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner13 banner14 banner15 banner16 banner19 banner17 banner18 banner20 banner21 banner22 banner23 banner24 banner25 banner26 banner27 banner28 banner28 banner29

Natječaji

Natječaji


2021.

ikona
30.11.2021.  ---------------------Otvoreni natječaji---------------------------   
dividerikona
30.11.2021.  NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA REDOVNIM STUDENTIMA 2021/2022.   
dividerikona
30.11.2021.  OBRAZAC PRIJAVE   
dividerikona
30.11.2021.  OBAVIJEST o raspisivanju natječaja-internet   
dividerikona
30.11.2021.  IZJAVA O NE PRIMANJU DRUGE STIPENDIJE   
dividerikona
30.11.2021.  IZJAVA O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA   
dividerikona
19.10.2021.  ---------------------Otvoreni natječaji---------------------------   
dividerikona
19.10.2021.  Poziv na dostavu ponude - stručni nadzor rekonstrukcije -2021   
dividerikona
19.10.2021.  Prijedlog Ugovora   
dividerikona
19.10.2021.  Prilog 1-Obrazac ponude   
dividerikona
19.10.2021.  Prilog 2-Izjava o nekažnjavanju   
dividerikona
19.10.2021.  TROŠKOVNIK grupa 1   
dividerikona
19.10.2021.  TROŠKOVNIK grupa 2   
dividerikona
19.10.2021.  TROŠKOVNIK grupa 3   
dividerikona
16.9.2021.  Poziv na prethodnu provjeru znanja -za radno mjesto spremač-dostavljač...   
dividerikona
8.9.2021.  ---------------------Neaktivni natječaji---------------------------   
dividerikona
7.9.2021.  Natječaj za spremača-dostavljača   
dividerikona
7.9.2021.  Podaci o opisu poslova plaći i načinu testiranja-spremač   
dividerikona
26.8.2021.  ---------------------Neaktivni natječaji---------------------------   
dividerikona
25.8.2021.  Javni natječaj za radno mjesto višeg referenta-zamjena za bolovanje - ...   
dividerikona
25.8.2021.  Podaci o opisu poslova plaći i načinu testiranja   
dividerikona
25.8.2021.  Poziv na prethodnu provjeru znanja -za radno mjesto Viši referent   
dividerikona
28.6.2021.  ---------------------Neaktivni natječaji---------------------------   
dividerikona
28.6.2021.  Međimurje-Plin-zahtjev donacija-sponzorstva 2021.   
dividerikona
28.6.2021.  Međimurje-Plin-zahtjev-za_dodjelu_donacija-sponzorstva 2021.   
dividerikona
8.3.2021.  Natječaj za prodaju nekretnina -Buzovica broj 6   
dividerikona
8.3.2021.  Natječaj za prodaju nekretnina -Buzovica broj 5.   
dividerikona
8.3.2021.  2. Natječaj za dodjelu potpora za rekonstrukciju novogradnju nekretnina st...   
dividerikona
8.3.2021.  OBRAZAC 1 - Prijava na natječaj   
dividerikona
8.3.2021.  OBRAZAC 2-Izjava da ne posjedujemo stan ili kuću ili kuću za odmor pog...   
dividerikona
3.3.2021.  POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE RADOVI NA UREĐENJE JA...   
dividerikona
3.3.2021.  MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT   
dividerikona
3.3.2021.  MAPA 2 - PROJEKT FONTANE   
dividerikona
3.3.2021.  MAPA 3 - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT   
dividerikona
3.3.2021.  Troškovnik   
divider

2020.

ikona
22.12.2020.  Konačna lista za dodjelu stipendija 2020 - 2021   
dividerikona
14.12.2020.  4.Privremena bodovna lista za dodjelu stipendija 2020 -2021.   
dividerikona
19.11.2020.  PROJEKT EVO ME 2! – NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE - Informacije o na...   
dividerikona
19.11.2020.  Prijavnica_EVO ME 2_žene   
dividerikona
6.11.2020.  Natječaj za dodjelu stipendija 2020. 2021. g   
dividerikona
6.11.2020.  Obrazac za prijavu   
dividerikona
6.11.2020.  Izjava o članovima zajedničkog kućanstva   
dividerikona
6.11.2020.  Izjava o ne primanju drugih stipendija   
dividerikona
21.9.2020.  Natječaj za prodaju nekretnina 2020   
dividerikona
21.9.2020.  Dječji vrtić Kockavica - natječaj za KUHARICU   
dividerikona
21.9.2020.  OBRAZAC PRIJAVE   
dividerikona
21.9.2020.  Dječji vrtić Kockavica - natječaj za spremačicu   
dividerikona
21.9.2020.  Dječji vrtić Kockavica - natječaj Za obitelj ODGOJITELJ   
dividerikona
21.9.2020.  Dječji vrtić Kockavica - natječaj za odgojitelja   
dividerikona
15.5.2020.  Natječaj za dodjelu potpora za rekonstrukciju novogradnju nekretnina ste...   
dividerikona
15.5.2020.  OBRAZAC 1-Prijava na natječaj za dodjelu potpore za 2019.   
dividerikona
15.5.2020.  OBRAZAC 2-Izjava podnositelja prijave da ne posjeduje stan ili kuću pogodnu...   
.
dividerikona
30.1.2020.  OPISNI OBRAZAC PROJEKTA-2020   
dividerikona
30.1.2020.  Godišnji plan natječaja javnih potreba za udruge u OSM-2020   
dividerikona
30.1.2020.  UPUTE_ZA_PRIJAVITELJE-2020   
dividerikona
30.1.2020.  Popis priloga-2020   
dividerikona
30.1.2020.  IZJAVA O ISPUNJAVANJU UGOVORNIH OBVEZA 2020   
dividerikona
30.1.2020.  IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA-2020   
dividerikona
30.1.2020.  IZJAVA O SUGLASNOSTI ZA UVID U KAZNENU EVIDENCIJU-2020   
dividerikona
30.1.2020.  IZVJESTAJNI OBRAZAC PRORACUNA-2020   
dividerikona
30.1.2020.  OBRAZAC PRORACUNA-2020   
dividerikona
30.1.2020.  OBRAZAC IZJAVE O PARTNERSTVU-2020   
dividerikona
30.1.2020.  OPISNI IZVJESTAJNI OBRAZAC PROJEKTA_2020   
dividerikona
30.1.2020.  NATJEČAJ-CIVILNO-DRUŠTVO-2020   
dividerikona
30.1.2020.  NATJEČAJ-KULTURA-2020   
dividerikona
30.1.2020.  NATJEČAJ-SPORT-2020   
dividerikona
30.1.2020.  ODLUKA_O_NACINU_RASPODJELE_FINANCIJSKIH_SREDSTAVA__2020   
.
dividerikona
17.1.2020.  NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE U PERIODU TRAJANJA PROJEKTA ZA OBITELJ   
dividerikona
17.1.2020.  Natječaj za odgojitelja   
divider

2019.

ikona
11.12.2019.  Nektivni natječaji   
dividerikona
10.12.2019.  Konačna lista za dodjelu stipendija 2019-2020   
dividerikona
10.12.2019.  Bodovna lista za dodjelu stipendija 2019 -2020   
dividerikona
19.11.2019.  Natječaj za zapošljavanje odgojitelja u projektu "Za obitelj"...   
dividerikona
18.11.2019.  Natječaj za dodjelu stipendija 2019. 2020. g.   
dividerikona
18.11.2019.  Natječaj za prodaju nekretnine   
dividerikona
20.9.2019.  Natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa   
dividerikona
5.7.2019.  Natječaj_gerontodomaćice_04.07.2019.   
dividerikona
5.7.2019.  Prijavnica_EVO ME_žene   
dividerikona
17.6.2019.  Natječaj za kuharicu 2019.   
dividerikona
15.4.2019.  Natječaj za prodaju nekretnina   
dividerikona
12.4.2019.  Natječaj za dodjelu potpora za rekonstrukciju novogradnju nekretnina za 201...   
dividerikona
12.4.2019.  OBRAZAC 1-Prijava na natječaj za dodjelu potpore za 2018.   
dividerikona
12.4.2019.  OBRAZAC 2-Izjava podnositelja prijave da ne posjeduje stan ili kuću pogodnu...   
-------------------------------------
dividerikona
25.1.2019.  Natječaj za udruge - OPISNI OBRAZAC PROJEKTA-2019   
dividerikona
25.1.2019.  Natječaj za udruge - A3_Godisnji_plan_natjecaja_za_udruge_za_2019.g   
dividerikona
25.1.2019.  Natječaj za udruge - UPUTE_ZA_PRIJAVITELJE-2019   
dividerikona
25.1.2019.  Natječaj za udruge - ODLUKA_O_NACINU_RASPODJELE_FINANCIJSKIH_SREDSTAVA_ 201...   
dividerikona
25.1.2019.  Natječaj za udruge - NATJECAJ-SPORT_2019   
dividerikona
25.1.2019.  Natječaj za udruge - NATJECAJ-KULTURA_2019   
dividerikona
25.1.2019.  Natječaj za udruge - NATJECAJ-CIVILNO_DRUSTVO_2019   
dividerikona
25.1.2019.  Natječaj za udruge - Kopija IZVJESTAJNI OBRAZAC PRORACUNA_2019   
dividerikona
25.1.2019.  Natječaj za udruge - Kopija OBRAZAC PRORACUNA-2019_   
divider

2018.

ikona
21.12.2018.  Bodovna lista za dodjelu stipendija 2018 -2019   
dividerikona
7.12.2018.  Natječaj za dodjelu stipendija 2018. 2019. g.   
AKTIVAN NATJEČAJ i pripadajuća 3 obrasca ▼
dividerikona
7.12.2018.  Izjava o ne primanju drugih stipendija   
dividerikona
7.12.2018.  Izjava o članovima zajedničkog kućanstva   
dividerikona
7.12.2018.  Obrazac za prijavu   
dividerikona
24.4.2018.  Natječaj za prodaju nekretnina   
AKTIVAN NATJEČAJ
dividerikona
2.3.2018.  Natječaj za dodjelu potpora za sanaciju rekonstrukciju/novogradnju nekretni...   
dividerikona
2.3.2018.  OBRAZAC 1 - Prijava na natječaj za dodjelu potpore u 2017   
dividerikona
2.3.2018.  OBRAZAC 2 - Izjava podnositelja prijave da ne posjeduje stan ili kuću pogod...   
dividerikona
16.1.2018.  NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA OPĆINE SVETA MARIJA ZA 2018. G...   
divider

2017.

ikona
20.12.2017.  Konačna lista za dodjelu stipendije za 2017. - 2018.   
dividerikona
8.12.2017.  Privremena bodovna lista za dodjelu stipendija 2017. - 2018.   
dividerikona
31.10.2017.  Natječaj za dodjelu stipendija 2017.-2018.   
divider
banner1 banner2 banner3 banner4 banner5 banner6

Oglasna ploča


Prodajem obiteljski grob sa spomenikom u selu svet ...
26. tra '21.

Prodaje se zemljište sa šumom - k.o. Don ...
6. lis '20.

Prodaje se građevinsko zemljište u Donje ...
20. sij '20.

Anketa

Anketa:
Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko

upis