Novosti

banner7 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner13 banner14 banner15 banner16 banner19 banner17 banner18 banner18 banner20 banner21 banner22 banner23 banner24 banner25 banner26 banner27 banner28 banner28 banner29
Istraživanje - Mišljenje mladih o utjecaju epidemije bolesti COVID-19 na demografsku sliku i mlade u RH i EU - Općina Sveta Marija

Istraživanje - Mišljenje mladih o utjecaju epidemije bolesti COVID-19 na demografsku sliku i mlade u RH i EU3.9.2021.


Poštovane i poštovani,


u okviru Konferencije o budućnosti Europe Središnji državni ured za demografiju i mlade organizira međunarodnu Konferenciju o utjecaju pandemije bolesti COVID-19 na demografsku sliku i mlade u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te u suradnji s Institutom za društvena istraživanja u Zagrebu provodi istraživanje s ciljem prikupljanja mišljenja mladih o utjecaju epidemije bolesti COVID-19 na kvalitetu života, budućnosti Europske unije te podršci prema starijim građanima.


Upitnik je namijenjen mladima od 15 do navršenih 30 godina. Za ispunjavanje ovog upitnika potrebno je izdvojiti oko 15 minuta. Svi odgovori su anonimni i zbirno će se koristiti pri predstavljanju rezultata na Konferenciji o budućnosti Europe.


Pozivamo Vas da ispunite i/ili proslijedite upitnik udrugama mladih i za mlade na svom području, kako bi svojim odgovorima doprinijeli kreiranju zaključaka o utjecaju epidemije bolesti COVID-19 na život mladih u RH.


Poveznica na upitnik u nastavku:


Istraživanje - Mišljenje mladih o utjecaju epidemije bolesti COVID-19 na demografsku sliku i mlade u RH i EU


Više o konferenciji: https://demografijaimladi.gov.hr/demografska-slika-republike-hrvatske-i-europske-unije-nakon-covid-19-pandemije/6146


https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/conference-future-europe_hr


Srdačan pozdrav,


 
REPUBLIKA HRVATSKA | REPUBLIC OF CROATIA
Središnji državni ured za demografiju i mlade


Central State Office for Demography and YouthKabinet državne tajnice Središnjeg državnog ureda


Cabinet of the State Secretary of Central State Office


NATRAG
banner1 banner2 banner3 banner4 banner5 banner6

Oglasna ploča


Prodajem obiteljski grob sa spomenikom u selu svet ...
26. tra '21.

Prodaje se zemljište sa šumom - k.o. Don ...
6. lis '20.

Prodaje se građevinsko zemljište u Donje ...
20. sij '20.

Anketa

Anketa:
Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko

upis