Novosti

banner7 banner7 banner8 banner9 banner10 banner10 banner11 banner12 banner13 banner14 banner14 banner15 banner16 banner16 banner19 banner17 banner18 banner18 banner20 banner21 banner22 banner23 banner23 banner24 banner25 banner26 banner27 banner28 banner28 banner28 banner28 banner29 banner29
Poziv na 20. sjednicu OV Općine Sveta Marija-29.05.2024. - Općina Sveta Marija

Poziv na 20. sjednicu OV Općine Sveta Marija-29.05.2024.28.5.2024.


 


Temeljem članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveta Marija („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 4/21), s a z i v a m 20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sveta Marija za  SRIJEDU 29.05.2024. godine s početkom u 19 sati. Sjednica će se održati prostorijama Općine Sveta Marija, Trg bana Jelačića 1, Sveta Marija. Za sjednicu predlažem slijedeći 


D N E V N I    R E D 1. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu komunalnog redara Općine Sveta Marija za period od 01.01.2023. do 31.12.2023.godine

 2. Zaključak o prihvaćanju  izvješća načelnice za razdoblje od 1. srpnja 2023 do 31. prosinca 2023. godine

 3. 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Sveta Marija za 2024. godinu

 4. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sveta Marija za 2023. godinu

 5. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Sveta Marija za 2023. godinu

 6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture u Općini Sveta Marija za 2023. godinu

 7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Sveta Marija za 2023. godinu

 8. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u kulturi Općine Sveta Marija za 2023. godinu

 9. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u sportu Općine Sveta Marija za 2023. godinu

 10. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Socijalnog programa Općine Sveta Marija za 2023. godinu

 11. Zaključak o usvajanju Izvještaja o izvršenju proračuna Dječjeg vrtića Kockavica za razdoblje 1.1.-31.12.2023. godine

 12. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Kockavica

 13. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o plaćama i ostalim materijalnim pravima radnika u Dječjem vrtiću Kockavica

 14. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Sveta Marija u 2024. godini

 15. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine u vlasništvu Općine Sveta  Marija (Čakovečka 90, Donji Mihaljevec)

 16. Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Sveta Marija (V. Nazora 36, Sveta Marija)

 17. Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Općine Sveta Marija


S poštovanjem!


PREDSJEDNICA OV
Gabriela Jakupek Tokar v.r.


 


 


ikona
Poziv na 20. sjednicu OV Općine Sveta Marija-29.05.2024...   
divider
NATRAG
banner1 banner1 banner2 banner3 banner4 banner5 banner6

Oglasna ploča


Prodaje se kuća sa vrtom u Donjem Mihaljevcu
19. tra '24.

Prodaje se kuća sa dvorištem
1. lis '23.

Prodaje se zemljište, voćnjak 813 m2 sa ...
25. tra '23.

Anketa

Anketa:
Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko

upis