Dokumenti

banner7 banner7 banner8 banner9 banner10 banner10 banner11 banner12 banner13 banner14 banner14 banner15 banner16 banner16 banner19 banner17 banner18 banner18 banner20 banner21 banner22 banner23 banner23 banner24 banner25 banner26 banner27 banner28 banner28 banner28 banner28 banner28 banner29 banner29

Financijska izvješća

Financijska izvješća


2024.

ikona
28.2.2024.  Konsolidirani financijski izvještaj 2023-12   
dividerikona
28.2.2024.  Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje 2023-12   
dividerikona
15.2.2024.  Financijski izvještaji 2023-12   
dividerikona
15.2.2024.  Bilješke uz financijske izvještaje 2023-12   
divider

2023.

ikona
10.10.2023.  Financijski izvještaj 2023-09   
dividerikona
10.10.2023.  Bilješke uz financijski izvještaj 2023-09   
dividerikona
20.7.2023.  Konsolidirani financijski izvještaji 2023-06   
dividerikona
20.7.2023.  Bilješke konsolidirane 2023-06   
dividerikona
10.7.2023.  Financijski izvještaji 2023-06 općina   
dividerikona
10.7.2023.  Bilješke 2023-06   
dividerikona
11.4.2023.  Financijski izvještaj 2023-03   
dividerikona
11.4.2023.  Bilješke 2023-03   
dividerikona
24.2.2023.  Financijski izvještaji konsolidirani 2022-12   
dividerikona
24.2.2023.  Bilješke konsolidirane 2022-12   
dividerikona
15.2.2023.  Financijski izvještaj 2022-12   
dividerikona
15.2.2023.  Bilješke uz financijski izvještaj 2022-12   
divider

2022.

ikona
19.7.2022.  Financijski konsolidirani izvještaji 2022-06   
dividerikona
19.7.2022.  Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje 2022-06   
dividerikona
11.7.2022.  Financijski izvještaj 2022-06   
dividerikona
11.7.2022.  Bilješke uz financijske izvještaje 2022-06   
dividerikona
11.4.2022.  Financijski izvještaj 2022-03.   
dividerikona
17.2.2022.  Konsolidirani financijski izvještaji 2021-12   
dividerikona
17.2.2022.  Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje 2021-12.   
dividerikona
15.2.2022.  Financijski izvještaj 2021-12- 2021-12 OPĆINA   
dividerikona
15.2.2022.  Financijski izvještaj 2021-12 - bilješke 2021-12   
dividerikona
15.2.2022.  Financijski izvještaj 2021-12 - Evidencija danih i primljenih jamstava OK   
dividerikona
15.2.2022.  Financijski izvještaj 2021-12 - 2021. EVIDENCIJA SUDSKIH SPOROVA U TIJEKU   
divider

2021.

ikona
8.10.2021.  Financijski izvještaji 2021-09   
dividerikona
19.7.2021.  Konsolidirani financijski izvještaj 2021-06.   
dividerikona
9.7.2021.  Financijski izvještaj 2021-06   
dividerikona
12.4.2021.  Financijski izvještaj 2021-03   
dividerikona
24.2.2021.  Konsolidirani financijski izvještaji 2020-12   
dividerikona
24.2.2021.  Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje 2020-12   
dividerikona
12.2.2021.  Financijski izvještaj 2020-12   
dividerikona
12.2.2021.  Bilješke uz financijski izvještaj 2020-12   
dividerikona
12.2.2021.  Tablice uz bilješke 2020-12   
dividerikona
12.2.2021.  Evidencija danih i primljenih jamstava 2020.   
dividerikona
12.2.2021.  Evidencija sudskih sporova tokom 2020.   
divider

2020.

ikona
9.7.2020.  Konsolidirani financijski izvještaji 2020-06.   
dividerikona
8.7.2020.  Financijski izvještaj 2020-06   
dividerikona
27.2.2020.  Konsolidirani financijski izvještaji 2019-12   
dividerikona
27.2.2020.  Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje 2019-12   
dividerikona
15.2.2020.  Financijski izvještaj 2019-12. - POPIS SUDSKIH SPOROVA OPĆINE SVETA M...   
dividerikona
15.2.2020.  Financijski izvještaj 2019-12. - Evidencija danih i primljenih jamstava 201...   
dividerikona
15.2.2020.  Financijski izvještaj 2019-12. - općina   
dividerikona
15.2.2020.  Financijski izvještaj 2019-12. - tablice uz bilješke općina   
dividerikona
15.2.2020.  Financijski izvještaj 2019-12. - Bilješke   
divider

2019.

ikona
15.7.2019.  Konsolidirani financijski izvještaj 2019-06.   
dividerikona
10.7.2019.  Financijski izvještaj 2019-06.   
dividerikona
10.4.2019.  Financijski izvještaj 2019-03.   
dividerikona
27.2.2019.  Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje 2018-12.   
dividerikona
22.2.2019.  Konsolidirani financijski izvještaji 2018-12.   
dividerikona
14.2.2019.  Financijski izvještaji 2018-12.   
dividerikona
14.2.2019.  Financijski izvještaji 2018-12. - bilješke   
divider

2018.

ikona
10.10.2018.  Tablice uz bilješke   
dividerikona
10.10.2018.  Financijsko izvješće   
dividerikona
20.7.2018.  Tablice uz bilješke 2018-06   
dividerikona
20.7.2018.  Konsolidirane bilješke 2018-06   
dividerikona
17.7.2018.  Konsolidirani financijski izvještaji 2018-06   
dividerikona
9.7.2018.  Financijski izvještaj 2018-06.   
dividerikona
10.4.2018.  Financijski izvještaj 2018-03   
divider

2017.

ikona
26.12.2017.  Konsolidirani financijski izvještaji 2017-12.   
dividerikona
14.2.2017.  Financijski izvještaj bilješke 2017-12   
dividerikona
14.2.2017.  Financijski izvještaj 2017-12 tablice uz bilješke općina   
dividerikona
14.2.2017.  Financijski izvještaj 2017-12 općina   
divider

2015.

ikona
3.1.2015.  Izvještaji-proračuna-proračunskih-i-izvanproračunskih-korisnika-za-razdoblje-od-...   
dividerikona
3.1.2015.  Izvještaj-o-prihodima-i-rashodima-primicima-i-izdacima-za-razdoblje-od-1.-siječn...   
dividerikona
3.1.2015.  Izvještaj-o-obvezama-za-razdoblje-od-1.-travnja-do-30.-lipnja-2015.pdf   
dividerikona
3.1.2015.  Izvještaj-o-obvezama-za-razdoblje-od-1.-siječnja-do-31.-ožujka-2015.pdf   
dividerikona
3.1.2015.  Izvještaj-o-prihodima-i-rashodima-primicima-i-izdacima-za-razdoblje-od-1.-siječn...   
dividerikona
3.1.2015.  Izvještaj-o-obvezama-za-razdoblje-od-1.-siječnja-do-31.-ožujka-2015.pdf   
divider
banner1 banner1 banner2 banner3 banner4 banner5 banner6

Oglasna ploča


Prodaje se kuća sa vrtom u Donjem Mihaljevcu
19. tra '24.

Prodaje se kuća sa dvorištem
1. lis '23.

Prodaje se zemljište, voćnjak 813 m2 sa ...
25. tra '23.

Anketa

Anketa:
Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko

upis