Dokumenti

banner7 banner7 banner8 banner9 banner10 banner10 banner11 banner12 banner13 banner14 banner14 banner15 banner16 banner16 banner19 banner17 banner18 banner18 banner20 banner21 banner22 banner23 banner23 banner24 banner25 banner26 banner27 banner28 banner28 banner28 banner28 banner28 banner29 banner29

Odluke

Statutut Općine Poslovnik OV Odluke Izvješća Obrasci Nacrti zakona Zakoni


2024.

ikona
8.4.2024.  Izvješće o stanju zaštite od požara za 2023.   
dividerikona
8.4.2024.  Zaključak o primanju na znanje izvješća načelnice 1.-6. 2023...   
dividerikona
8.4.2024.  Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 20...   
dividerikona
8.4.2024.  Izvještaj o utrošku financijskih sredstava DVD-a Donji Mihaljevec za 2...   
dividerikona
8.4.2024.  Izvještaj o utrošku financijskih sredstava DVD-a Sveta Marija za 2023....   
dividerikona
8.4.2024.  Odluka o imenovanju povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda   
dividerikona
8.4.2024.  Odluka o davanju sugl. nacelnici za potpis sporazuma-uređ. dijela dvori#...   
dividerikona
8.4.2024.  Zaključak o prihvaćanju Izvještaja PRE- KOM-a o gospodarenju o...   
dividerikona
8.4.2024.  Odluka o donošenju Plana rasvjete Općine Sveta Marija   
dividerikona
8.4.2024.  Odluka o osnivanju prava služnosti za nepotpuno izvlaštenu nekretninu   
dividerikona
8.4.2024.  Sporazum o financiranju uređenja dijela dvorišta Područne š...   
dividerikona
8.4.2024.  Zaključak o prihvaćanju Izvješća DVD_a Donji Mihaljevec za 2...   
dividerikona
8.4.2024.  Zaključak o prihvaćanju Izvješća DVD_a Sveta Marija za 2023....   
dividerikona
8.4.2024.  Odluka o donošenju Akcijskog plana gradnje ili rekonstr. vanjske rasvjete O...   
dividerikona
8.4.2024.  Godišnje izvješće o gospodarenju otpadom za 2023- GKP Pre-kom   
dividerikona
3.1.2024.  Odluka visini osnovice i koeficijenta za obracun place nacelnika   
dividerikona
3.1.2024.  Odluka o usvajanju Strategije upravljanja imovinom Općine Sveta Marija za r...   
dividerikona
3.1.2024.  Odluka o plaćama i ostalim materijalnim pravima radnika u DV Kockavica   
dividerikona
3.1.2024.  Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Sveta Marija   
dividerikona
3.1.2024.  Odluka o mjerilima i načinu sufinanciranja predškolskog odgoja i obraz...   
dividerikona
3.1.2024.  Odluka o koeficijentima za obracun place sluzbenicima i namjestenicima JUO Opcin...   
dividerikona
3.1.2024.  Odluka o izvršavanju proračuna za 2024. godinu   
dividerikona
3.1.2024.  Odluka o raspoređivanju sredstava tokom 2024. g. za financ.polit.stranaka ...   
dividerikona
3.1.2024.  Izvješće načelnice 7.-12. 2022.   
dividerikona
3.1.2024.  Plan davanja koncesija za 2024   
dividerikona
3.1.2024.  Strategija upravljanja imovinom Općine Sveta Marija za razdoblje 2023.-2029...   
dividerikona
3.1.2024.  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog ekonomske cijene DV Kockavic...   
dividerikona
3.1.2024.  Plan razvoja sustava civilne zaštite 2024. Sveta Marija   
dividerikona
3.1.2024.  Program građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu   
dividerikona
3.1.2024.  Program javnih potreba u kulturi za 2024. godinu   
dividerikona
3.1.2024.  Program javnih potreba u socijanoj zaštit iOpćine Sveta Marija u 2024....   
dividerikona
3.1.2024.  Program javnih potreba u sportu za 2024. godinu   
dividerikona
3.1.2024.  Program korištenja sredstava od raspolaganja poljo. zemljištem u vlasn...   
dividerikona
3.1.2024.  Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Sveta Marija za 2023. go...   
dividerikona
3.1.2024.  Smjernice za organizaciju i razvoj sustava CZ 2024.-2027.   
dividerikona
3.1.2024.  Trogodisnji plan davanja koncesija za razdoblje 2024-2026. godine   
dividerikona
3.1.2024.  Zaključak o usvajanju izvješća načelnice 7.-12. 2022. godine...   
dividerikona
3.1.2024.  Zaključak o usvajanju Izvještaja o izvršenju proračuna za pr...   
dividerikona
3.1.2024.  Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu   
divider

2023.

ikona
3.10.2023.  Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna OSM za 2023. g   
dividerikona
3.10.2023.  Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda 2024 OSM   
dividerikona
3.10.2023.  Odluka o izmjeni Odluke o načinu sakupljanja komunalnog otpada Sveta Marija...   
dividerikona
3.10.2023.  Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2...   
dividerikona
3.10.2023.  Pravilnik o stipendiranju redovnih studenata 2023   
dividerikona
19.6.2023.  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke dugoročnom zaduženju OSM   
dividerikona
12.6.2023.  1. izmjene i dopune Proračuna OSM za 2023. godinu   
dividerikona
12.6.2023.  Odluka o davanju suglasnosti Gradu Varaždinske Toplice u EGTS Regija Mura.   
dividerikona
12.6.2023.  Izvještaj o izvršenju proračuna DV 2022-12.   
dividerikona
12.6.2023.  Izvješće o izvršenju Socijalnog programa OSM za 2022.   
dividerikona
12.6.2023.  Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu OSM za 2022...   
dividerikona
12.6.2023.  Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi OSM za 202...   
dividerikona
12.6.2023.  Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukt...   
dividerikona
12.6.2023.  Odluka o davanju suglasnosti Općini Ortilos u EGTS Regija Mura.   
dividerikona
12.6.2023.  GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OSM ZA 2022. GODIN...   
dividerikona
12.6.2023.  Odluka o dodjeli javnih priznanja OSM u 2023. g.   
dividerikona
12.6.2023.  Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastr...   
dividerikona
12.6.2023.  Zaključak o prihvaćanju Izvješća-Program gradnje kom.infras...   
dividerikona
12.6.2023.  Zaključak o usvajanju Izvještaja o izvršenju proračuna Dje&#...   
dividerikona
12.6.2023.  Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih p...   
dividerikona
12.6.2023.  Odluka o davanju suglasnosti Općini Martijanec u EGTS Regija Mura.   
dividerikona
12.6.2023.  Zaključak o prihvaćenju Izvješća o izvršenju Socijalnog...   
dividerikona
12.6.2023.  Odluka o osiguranju mjera primarne zdrav. zastite na podrucju Opcine Sveta Marij...   
dividerikona
12.6.2023.  Zaključak o prihvacanju Izvjesca Program odrzavanja kom.infrastrukture za 2...   
dividerikona
12.6.2023.  Zaključak o davanju suglasnosti načelnici za potpis sporazuma.   
dividerikona
12.6.2023.  Sporazum o zajedničkom financiranju (ŽUC)   
dividerikona
12.6.2023.  Odluka OV o odabiru najpov. ponud. po natječaju za prodaju nekretnina(Zelen...   
dividerikona
12.6.2023.  Odluka OV o odabiru najpov. ponud. po natječaju za prodaju nekretnina(Palih...   
dividerikona
12.6.2023.  Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu   
dividerikona
12.6.2023.  Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih p...   
dividerikona
17.4.2023.  Odluka o prodaji imovine -Zelengaj 6, Sveta Marija   
dividerikona
17.4.2023.  DVD D.Mihaljevec-Financ. izvještaj za 2022. i plan rada za 2023.g   
dividerikona
17.4.2023.  DVD Sveta Marija-Financ. izvještaj za 2022. i plan rada za 2023.g   
dividerikona
17.4.2023.  Godisnje_Izvjesce_o_ostvarivanju_programa_koristenja_sredstava 2022   
dividerikona
17.4.2023.  Zaključak o prihvaćanju Izvještaja PRE- KOM-a o gospodarenju o...   
dividerikona
17.4.2023.  Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbi godišnje...   
dividerikona
17.4.2023.  Izvještaj o gospodarenju otpadom na podrucju Općine Sveta Marija za 20...   
dividerikona
17.4.2023.  Odluka o prodaji imovine -Palih boraca 10, Donji Mihaljevec.   
dividerikona
17.4.2023.  Odluka OV o odabiru najpov. ponud. po natječaju za prodaju nekretnina.   
dividerikona
17.4.2023.  Plan upravljanja imovinom Općine Sveta Marija za 2023.godinu   
dividerikona
17.4.2023.  Zaključak o ocjeni usklađenosti Plana zaštite od požara_2023...   
dividerikona
17.4.2023.  Zaključak o prihvaćanju izvješća DVD-a Donji Mihaljevec za...   
dividerikona
17.4.2023.  Zaključak o prihvaćanju Izvještaja PRE- KOM-a o gospodarenju o...   
dividerikona
17.4.2023.  Zaključak o prihvaćenju Izvješća DVD_a Sveta Marija za 2022....   
dividerikona
17.4.2023.  Zaključak o usvajanju Izvjesca o utrosku sreds. ostv. od zakupa poljo. zeml...   
dividerikona
17.4.2023.  Odluka o usvajanju Plana upravljanja imovinom za 2023.   
dividerikona
27.2.2023.  Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Sveta Marija za 2023. godi...   
dividerikona
27.2.2023.  Odluka o izboru predsjednika i potpredsjednika OV .   
dividerikona
27.2.2023.  Odluka o sklapanju Sporazuma o projektnom udruživanju Tur.zajednice   
dividerikona
27.2.2023.  Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sveta m...   
dividerikona
27.2.2023.  Primjer sporazuma   
dividerikona
27.2.2023.  Program_odrzavanja_komunalne_infrastrukture_za_2023._godinu_2.1.2023   
dividerikona
27.2.2023.  Odluka o razrješenju predsjednika OV   
dividerikona
2.1.2023.  Plan davanja koncesija za 2023   
dividerikona
2.1.2023.  Obrazlozenje Proracuna Opcine Sveta Marija za 2023.godinu   
dividerikona
2.1.2023.  Izvješće načelnice 1-7. 2022.   
dividerikona
2.1.2023.  Odluka o raspoređivanju sredstava tokom 2023. g. za financ.polit.stranaka ...   
dividerikona
2.1.2023.  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ust...   
dividerikona
2.1.2023.  Odluka o izvršavanju proračuna za 2023. godinu   
dividerikona
2.1.2023.  Odluka o plaćama i ostalim materijalnim pravima radnika u DVK-VAŽE...   
dividerikona
2.1.2023.  PORAČUN ZA 2023. S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU   
dividerikona
2.1.2023.  Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu   
dividerikona
2.1.2023.  Program javnih potreba u kulturi za 2023. godinu   
dividerikona
2.1.2023.  Program javnih potreba u socijanoj zaštitiOpćine Sveta Marija u 2023. ...   
dividerikona
2.1.2023.  Program javnih potreba u sportu za 2023. godinu   
dividerikona
2.1.2023.  Program korištenja sredstava od raspolaganja poljo. zemljištem u vlasn...   
dividerikona
2.1.2023.  Zaključak o usvajanju izvješća načelnice 1.-6. 2022. godine   
dividerikona
2.1.2023.  2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveta Marija za 2022. godinu   
dividerikona
2.1.2023.  Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu   
divider

2022.

ikona
14.12.2022.  Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Sveta Ma...   
dividerikona
14.12.2022.  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta dj. vrtica 2022   
dividerikona
14.12.2022.  Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i Plana za#...   
dividerikona
14.12.2022.  Odluka o imenovanju Etičkog odbora   
dividerikona
14.12.2022.  Odluka o mjerama potpore za rekonstrukciju novogradnju nekretnina   
dividerikona
14.12.2022.  Odluka o osnivanju Jedinstvenog upravnog odjela-2022   
dividerikona
14.12.2022.  Odluka o osnivanju vlastitog pogona -Općina Sveta Marija-2022   
dividerikona
14.12.2022.  Odluka o prodaji imovine -ul. Palih boraca 10 D.M   
dividerikona
14.12.2022.  Odluka o visini grobnih naknada na groblju u Svetoj Mariji   
dividerikona
14.12.2022.  Odluka visini osnovice i koeficijenta za obracun place nacelnika 2022.-2   
dividerikona
14.12.2022.  Pravilnik o poslovanju Vlastitog pogona-2022   
dividerikona
14.12.2022.  Zaključak o usvajanju izvješća načelnice 1.-6. 2022. godine   
dividerikona
14.12.2022.  Odluka o koeficijentima za obracun place sluzbenicima i namjestenicimaJUO Opcine...   
dividerikona
22.9.2022.  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog ekonomske cijene vrtića...   
dividerikona
22.9.2022.  Izvještaj o izvršenju proračuna DV 2022-06   
dividerikona
22.9.2022.  Odluka o dopunama Odluke o komunalnom redu na podrucju Opcine Sveta Marija   
dividerikona
22.9.2022.  Odluka o prodaji imovine -ul. Maršala Tita 21 i 23 D.M   
dividerikona
22.9.2022.  Polugodišnji izvještaj o izvršenju Općine Sveta Marija za 20...   
dividerikona
22.9.2022.  Polugodišnji obračun proračuna DV Kovkavica 2022.   
dividerikona
22.9.2022.  Zaključak o usvajanju polugodišnjeg obračuna proračuna za 2...   
dividerikona
27.6.2022.  Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na podrucju Opcine Sveta Marija 2022   
dividerikona
27.6.2022.  Etički kodeks članova Općinskog vijeća OSM- odluka   
dividerikona
27.6.2022.  Odluka OV o odabiru najpov. ponud. po natječaju za prodaju nekretnina.   
dividerikona
27.6.2022.  Zaključak o usvajanju godišnjeg izvj o izvršenju proračuna D...   
dividerikona
27.6.2022.  Socijalni program Općine Sveta Marija za 2022. godinu..   
dividerikona
27.6.2022.  Prilog-III-Opis-projekta   
dividerikona
27.6.2022.  Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Sveta Marija u 2022.   
dividerikona
27.6.2022.  Odluka o izmjenama Odluke o placama i ostalim materijalnim pravima radnika u DVK...   
dividerikona
7.4.2022.  Zaključak o prihvaćenju Izvješća o izvršenju Socijalnog...   
dividerikona
7.4.2022.  Izvršenje plana razvojnih programa 2021   
dividerikona
7.4.2022.  Odluka o prodaji imovine (Čakovečka 90 DM)   
dividerikona
7.4.2022.  Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveta M...   
dividerikona
7.4.2022.  Zaključak o prihvaćanju Izvještaja PRE- KOM-a o gospodarenju o...   
dividerikona
7.4.2022.  Zaključak o prihvaćanju Izvj. o izvršenju Programa održavanj...   
dividerikona
7.4.2022.  Zaključak o prihvaćanju Izvj. o izvršenju Programa gradnje kom i...   
dividerikona
7.4.2022.  Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća DVD-a 2021.- ...   
dividerikona
7.4.2022.  Zaključak o prihvaćanju Izvješća načelnice o provedbi ...   
dividerikona
7.4.2022.  Plan davanja koncesija za 2022   
dividerikona
7.4.2022.  Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Sveta Marija za 2021.g   
dividerikona
7.4.2022.  Zaključak o usvajanju Izvješća o financiranju javnih potreba u ku...   
dividerikona
7.4.2022.  Zaključak o prihvaćenju Izvješća DVD_a Sveta Marija za 2021   
dividerikona
7.4.2022.  Zaključak o usvajanju Izvješća o financiranju javnih potreba u sp...   
dividerikona
7.4.2022.  ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA OSTVARIVANJA PROGRAMA KORIŠTE...   
dividerikona
7.4.2022.  1. izmjene i dopune proračuna Općine Sveta Marija za 2022. g   
dividerikona
7.4.2022.  Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukt...   
dividerikona
7.4.2022.  Izvještaj o gospodarenju otpadom na području Općine Sveta Marija ...   
dividerikona
7.4.2022.  Izvješće načelnice o provedbi Plana gospodarenja otpadom- Sveta ...   
dividerikona
7.4.2022.  Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sveta ...   
dividerikona
7.4.2022.  Godisnje_Izvjesce_o_ostvarivanju_programa_koristenja_sredstava 2021   
dividerikona
7.4.2022.  Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastr...   
dividerikona
21.3.2022.  Izvješće o izvršenju Socijalnog programa OSM za 2021.   
dividerikona
21.3.2022.  Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi OSM za 202...   
dividerikona
21.3.2022.  Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu OSM za 2021...   
dividerikona
25.1.2022.  Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbe godišnje...   
dividerikona
25.1.2022.  Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za po...   
dividerikona
25.1.2022.  Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zašt...   
dividerikona
25.1.2022.  Odluka o dodjeli javne usluge sakupljanja komunalnog otpada ver 1.1   
dividerikona
25.1.2022.  Odluka o nacinu sakupljanja komunalnog otpada na podrucju OSM 25.01.2022.   
dividerikona
25.1.2022.  Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Sveta Marija za 2...   
dividerikona
25.1.2022.  Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sveta Mar...   
dividerikona
25.1.2022.  Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Sveta Marija za 2021. go...   
divider

2021.

ikona
22.12.2021.  1.-Odluka o placama i ostalim materijalnim pravima radnika u DVK- 2021 (1)   
dividerikona
22.12.2021.  2.-Odluka_o_davanju_prethodnoj_suglasnosti_na_ekonomsku_cijenu_vrtića   
dividerikona
22.12.2021.  3.-Odluka o izmjeni Odluke o mjerilima i načinu sufinanciranja predško...   
dividerikona
16.12.2021.  Program korištenja sredstava od raspolaganja poljo. zemljištem u vlasn...   
dividerikona
16.12.2021.  4. izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu   
dividerikona
16.12.2021.  Odluka o raspoređivanju sredstava tokom 2022. g. za financ.polit.stranaka ...   
dividerikona
16.12.2021.  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi   
dividerikona
16.12.2021.  Odluka o izvršavanju proračuna za 2022. godinu   
dividerikona
16.12.2021.  Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti Pre-kom d.o.o.-u   
dividerikona
16.12.2021.  Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu   
dividerikona
16.12.2021.  Program javnih potreba u sportu za 2022. godinu   
dividerikona
16.12.2021.  Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu   
dividerikona
16.12.2021.  Proračun Općine Sveta Marija za 2022. g s projekcijama za 2023. i 2024...   
dividerikona
16.12.2021.  Socijalni program Općine Sveta Marija za 2022. godinu   
dividerikona
16.12.2021.  Zakljucak o davanju suglasnosti nacelnici za potpis sporazuma_7.4.2021   
dividerikona
16.12.2021.  Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj reviz. u...   
dividerikona
16.12.2021.  Program javnih potreba u kulturi za 2022. godinu   
dividerikona
25.11.2021.  3.Rebalans proračuna   
dividerikona
25.11.2021.  Odluka o dugoročnom zaduženju OSM   
dividerikona
25.11.2021.  Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju proračuna za 2021. godinu   
dividerikona
1.10.2021.  Izvješće načelnice 1-7-2021   
dividerikona
1.10.2021.  Zaključak o usvajanju izvješća načelnice 7.-12. 2019   
dividerikona
1.10.2021.  Pravilnik o kriterijima za ocjenjivanju službenika   
dividerikona
1.10.2021.  Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2021. godinu...   
dividerikona
1.10.2021.  Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Jedinstvenog upravnog odjela-2021   
dividerikona
1.10.2021.  Odluka o imenovanju člana NO Međimurskih voda   
dividerikona
1.10.2021.  Odluka o dugoročnom zaduženju OSM   
dividerikona
20.8.2021.  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru Povjerenstva za dodjelu stipendija...   
dividerikona
20.8.2021.  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru Odbora za turizam   
dividerikona
20.8.2021.  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i prop...   
dividerikona
20.8.2021.  Odluka o donošenju Procjene rizika_Općina Sveta Marija 2021.   
dividerikona
20.8.2021.  Odluka o donošenju II_ID_DPU_GZ_Buzovica_2021   
dividerikona
20.8.2021.  Odluka o dodjeli javnih priznanja OSM u 2021. g   
dividerikona
20.8.2021.  Odluka o rasporedjivanju sredstava tokom 2021. g za financ.polit.stranaka zast...   
dividerikona
20.8.2021.  Odluka visini osnovice i koeficijenta za obracun plaće načelnika   
dividerikona
20.8.2021.  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru Povjerenstva za popis imovine, obv...   
dividerikona
20.8.2021.  Odluka o davanju preth. suglasnosti na Odluku o IID Pravilnika o unutarnjem ustr...   
dividerikona
20.8.2021.  Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenicima i namje#...   
dividerikona
20.8.2021.  Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Sveta Ma...   
dividerikona
20.8.2021.  Odluka o osnivanju Jedinstvenog upravnog odjela-2021   
dividerikona
20.8.2021.  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru Komisije za procjenu vrijednosti n...   
dividerikona
20.8.2021.  Odluka o suglasnosti ulaganja na području OSM-dječji vrtić   
dividerikona
20.8.2021.  Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o plaćama i ostalim materijalnim pravima r...   
dividerikona
20.8.2021.  Prilog 10 - Opis projekta_OSM_DV_VAŽEĆA   
dividerikona
20.8.2021.  Zakljucak o prihvacanju izvjesca Mandatne komisije   
dividerikona
20.8.2021.  Zaključak o usvajanju godišnjeg izvj o izvršenju proračuna D...   
dividerikona
20.8.2021.  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru Uprave groblja   
dividerikona
13.4.2021.  Odluka o pravu prvenstva upisa u Dječji vrtić Kockavica   
dividerikona
7.4.2021.  Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - nekretnine   
dividerikona
7.4.2021.  Izvršenje plana razvojnih programa   
dividerikona
7.4.2021.  Izvještaj o gospodarenju otpadom na području Općine Sveta Marija ...   
dividerikona
7.4.2021.  Izvješće o održavanju Programa održavanja komunalne infrastr...   
dividerikona
7.4.2021.  Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukt...   
dividerikona
7.4.2021.  Izvješće načelnice o provedbi Plana gospodarenja otpadom- Sveta ...   
dividerikona
7.4.2021.  Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2021   
dividerikona
7.4.2021.  Godisnje_Izvjesce_o_ostvarivanju_programa_koristenja_sredstava 2020   
dividerikona
7.4.2021.  Odluka o prihvaćanju Izvještaja PRE- KOM-a o gospodarenju otpadom z...   
dividerikona
7.4.2021.  1. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. god...   
dividerikona
7.4.2021.  Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020. godinu   
dividerikona
7.4.2021.  Zaključak o davanju suglasnosti načelnici za potpis sporazuma   
dividerikona
7.4.2021.  Odluka o prihvaćanju Izvješća-Program gradnje kom.infrastrukture...   
dividerikona
7.4.2021.  Odluka o prihvaćanju Izvješća-Program održavanja kom.infrast...   
dividerikona
7.4.2021.  Zaključak o prihvaćanju Izvješća načelnice o provedbi ...   
dividerikona
7.4.2021.  Zaključak o usvajanju izvješća načelnice 7.-12. 2020   
dividerikona
7.4.2021.  Trogodišnji plan davanja koncesija za razdoblje 2021-2023   
dividerikona
7.4.2021.  Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda 2021_Sveta Marija   
dividerikona
7.4.2021.  Plan davanja koncesija u 2021 godini   
dividerikona
7.4.2021.  OTP_Obrazac IRDJU_Sveta Marija 2020   
dividerikona
7.4.2021.  Odluka o raspisivanju izbora za članove VMO Sveta Marija   
dividerikona
7.4.2021.  Odluka o raspisivanju izbora za članove VMO D. Mihaljevec   
dividerikona
7.4.2021.  Zaključak o usvajanju Izvjesca o utrosku sreds. ostv. od zakupa poljo. zeml...   
dividerikona
8.3.2021.  Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu   
dividerikona
8.3.2021.  1. izmjene i dopune Proračuna za 2021. godinu   
dividerikona
8.3.2021.  Odluka o raspis. i provedbi natječaja za prodaju nekretnina -Buzovica broj ...   
dividerikona
8.3.2021.  Odluka o raspis. i provedbi natječaja za prodaju nekretnina -Buzovica broj ...   
dividerikona
8.3.2021.  ODLUKA O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU OPĆINE SVETA MAR...   
dividerikona
8.3.2021.  Odluka ododjeli na privremeno ili povremeno korištenje prostora u vlasni...   
dividerikona
8.3.2021.  Predložak-za-izračun-neto-prihoda   
dividerikona
8.3.2021.  Prilog-I-Dokumentacija-za-podnosenje-zahtjeva-za-potporu   
dividerikona
8.3.2021.  STATUT Općine Sveta Marija 2021.   
dividerikona
8.3.2021.  Prilog-III-Opis-projekta   
divider

2020.

ikona
31.12.2020.  Odluka o raspoređivanju sredstava tokom 2021. g. za financ.polit.stranaka z...   
dividerikona
31.12.2020.  Socijalni program Općine Sveta Marija za 2021. godinu   
dividerikona
31.12.2020.  2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020. GODINU   
dividerikona
31.12.2020.  Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2020   
dividerikona
31.12.2020.  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i kupopr. posl. prostora   
dividerikona
31.12.2020.  Odluka o mjerama potpore za rekonstrukciju novogradnju nekretnina-2021   
dividerikona
31.12.2020.  2. Plan razvojnih programa 2021.-2023   
dividerikona
31.12.2020.  Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu   
dividerikona
31.12.2020.  Program javnih potreba u kulturi za 2021 godinu   
dividerikona
31.12.2020.  Program javnih potreba u sportu za 2021. godinu   
dividerikona
31.12.2020.  Program korištenja sredstava od raspolaganja poljo. zemljištem u vlasn...   
dividerikona
31.12.2020.  Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu   
dividerikona
31.12.2020.  PRORAČUN ZA 2021. GODINU   
dividerikona
31.12.2020.  Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 2021. godinu   
dividerikona
31.12.2020.  Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zastite - 2020- 2023 na pod...   
dividerikona
31.12.2020.  Odluka o izvršavanju proračuna za 2021. godinu   
dividerikona
26.10.2020.  Odluka o prodaji nekretnina -Buzovica   
dividerikona
26.10.2020.  Godisnje_Izvjesce_o_ostvarivanju_programa_koristenja_sredstava 2019   
dividerikona
26.10.2020.  Izvješće o ostvarivanju programa korištenja sredstava od zakupa p...   
dividerikona
26.10.2020.  Izvješće o radu načelnice za razdoblje 1-6 mj. 2020.g.   
dividerikona
26.10.2020.  Odluka_o_izradi_II_ID_DPU_GZ_Buzovica_2020   
dividerikona
26.10.2020.  Polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna DV Kockavica   
dividerikona
26.10.2020.  Zaključak o usvajanju Izvjesca o utrosku sreds. ostv. od zakupa poljo. zeml...   
dividerikona
26.10.2020.  Zaključak o usvajanju polug. izvj o izvršenju proračuna Dječ...   
dividerikona
26.10.2020.  Zaključak o usvajanju izvješća načelnice za razdoblje 1.1.- ...   
dividerikona
20.8.2020.  Zaključak o usvajanju izvješća načelnice 7.-12. 2019   
dividerikona
20.8.2020.  Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. godinu   
dividerikona
20.8.2020.  Izmjene i dopune plana razvojnih programa   
dividerikona
20.8.2020.  1. izmjene i dopune Proračuna Općine Sveta Marija za 2020. godinu   
dividerikona
20.8.2020.  Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. godinu   
dividerikona
20.8.2020.  1. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture 2020. godi...   
dividerikona
20.8.2020.  1. izmjene i dopune proračuna Općine Sveta Marija za 2020. godinu   
dividerikona
20.8.2020.  Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu   
dividerikona
20.8.2020.  Izvršenje plana razvojnih programa   
dividerikona
20.8.2020.  Odluka o prihvaćanju Izvješća-Program gradnje kom.infrastrukture...   
dividerikona
20.8.2020.  1. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. god...   
dividerikona
20.8.2020.  Izvješće načelnice o izvršenju Programa održavanja kom....   
dividerikona
20.8.2020.  Izvješće o radu načelnice za razdoblje 1.7.-31.12.2019   
dividerikona
20.8.2020.  Izvršenje proračuna za 2019. godinu-6-RAZINA   
dividerikona
20.8.2020.  Izvršenje plana razvojnih programa   
dividerikona
20.8.2020.  Odluka o dodjeli javnih priznanja OSM u 2020. g   
dividerikona
20.8.2020.  Odluka o prihvaćanju Izvješća-Program održavanja kom.infrast...   
dividerikona
20.8.2020.  Izvješće načelnice o izvršenju Programa građenja komuna...   
dividerikona
22.4.2020.  Odluka o zajedničkom organiziranju obavljanja poslova CZ   
dividerikona
22.4.2020.  4. -Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća DVD-a -Sve...   
dividerikona
22.4.2020.  2.-Odluka o prihvaćanju Izvještaja PRE- KOM-a o gospodarenju otpado...   
dividerikona
22.4.2020.  6. -Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2020.   
dividerikona
22.4.2020.  3. -Zaključak o prihvaćanju Izvješća načelnice o prove...   
dividerikona
22.4.2020.  5. -Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća DVD-a-D. M...   
dividerikona
22.4.2020.  8. -Trogodišnji plan davanja koncesija za razdoblje 2020-2022   
dividerikona
22.4.2020.  Izvještaj o gospodarenju otpadom na području Općine Sveta Marija ...   
dividerikona
22.4.2020.  OTP_Obrazac IRDJU_Sveta Marija 2019   
dividerikona
22.4.2020.  Zaključak o prihvaćanju Izvješća revizije o obavljenoj finan...   
dividerikona
22.4.2020.  3. -Izvješće načelnice o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2...   
dividerikona
22.4.2020.  7. -Plan davanja koncesija u 2020 godini   
dividerikona
9.3.2020.  Odluka o izmjeni Odluke o plaćama i ostalim materijalnim pravima radnika u ...   
dividerikona
9.3.2020.  Zaključak o usvajanju. izvj o izvršenju proračuna Dječjeg vr...   
dividerikona
9.3.2020.  STATUT Općine Sveta Marija 2020   
dividerikona
9.3.2020.  Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 2020. godinu   
dividerikona
9.3.2020.  Poslovnik Općinskog vijeća Općine Sveta Marija 2020   
dividerikona
9.3.2020.  Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom za 2020   
dividerikona
9.3.2020.  Odluka o izmjenama Odluke o postupku provedbe izbora za vijeća mjesnih odb...   
dividerikona
9.3.2020.  Odluka o donošenju II. IID PPU Općine Sveta Marija   
dividerikona
9.3.2020.  Izvještaj o izvršenju Proračuna Dj. vrtića Kockavica Sveta M...   
dividerikona
9.3.2020.  Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2019   
dividerikona
9.3.2020.  Plan upravljanja imovinom Općine Sveta Marija za 2020. godinu-konačni ...   
dividerikona
7.1.2020.  Program korištenja sredstava od raspolaganja poljo. zemljištem u vlasn...   
dividerikona
7.1.2020.  Odluka o mjerama potpore za rekonstrukciju novogradnju nekretnina-2019   
dividerikona
7.1.2020.  Odluka o načinu sakupljanja otpada-dopunjeno prema dopuni Uredbe ver 2.00   
dividerikona
7.1.2020.  Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova   
dividerikona
7.1.2020.  Odluka o prijenosu vlasništva - NK Drava   
divider

2019.

ikona
18.12.2019.  Program javnih potreba u sportu za 2020. godinu   
dividerikona
18.12.2019.  Odluka o odabiru najpov. ponud. po natječaju za prodaju nekretnina   
dividerikona
18.12.2019.  2. izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu   
dividerikona
18.12.2019.  Program održavanja komunalne infrastrukture 2020. godine   
dividerikona
18.12.2019.  Program javnih potreba u kulturi za 2020 godinu   
dividerikona
18.12.2019.  Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu   
dividerikona
18.12.2019.  Odluka o raspoređivanju sredstava tokom 2020. g. za financ.polit.stranaka z...   
dividerikona
18.12.2019.  Odluka o izvršavanju proračuna za 2020. godinu   
dividerikona
18.12.2019.  Proračun za 2020. s projekcijama za 2021. i 2022. godinu   
dividerikona
18.12.2019.  Plan razvojnih programa   
dividerikona
18.12.2019.  Socijalni program Općine Sveta Marija za 2020. godinu   
dividerikona
20.9.2019.  Odluka o prodaji imovine - Prekmostje   
dividerikona
20.9.2019.  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o plaćama i ostalim materijalnim pravima r...   
dividerikona
20.9.2019.  Odluka o komunalnom redu na području Općine Sveta Marija   
dividerikona
20.9.2019.  Odluka o agrotehničkim mjerama Općine Sveta Marija   
dividerikona
20.9.2019.  Izvješće o stanju zaštite od požara u 2018 godini   
dividerikona
20.9.2019.  Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 2019. godinu   
dividerikona
20.9.2019.  Izmjene i dopune Odluke o raspoređivanju sredstava za finan.polit.stranaka ...   
dividerikona
20.9.2019.  Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu...   
dividerikona
20.9.2019.  1. izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu   
dividerikona
20.9.2019.  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od po...   
dividerikona
1.8.2019.  Zaključak o usvajanju izvješća načelnice 1.-7. 2019   
dividerikona
1.8.2019.  Opći uvjeti-dimnjačarske usluge 363 03   
dividerikona
1.8.2019.  Odluka o pristupanju Hrvatskoj zajednici općina   
dividerikona
1.8.2019.  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi_II IDPPUO Sveta Marija   
dividerikona
1.8.2019.  Odluka o dodjeli javnih priznanja OSM u 2019   
dividerikona
1.8.2019.  Odluka o davanju preth. suglasnosti na opće uvjete -dimnjačarske uslug...   
dividerikona
1.8.2019.  Izvješće načelnice 1-7. 2019.   
dividerikona
3.6.2019.  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu   
dividerikona
3.6.2019.  Zaključak o usvajanju Izvjesca o utrosku sreds. ostv. od zakupa poljo. zeml...   
dividerikona
3.6.2019.  Program korištenja sredstava od raspolaganja poljo. zemljištem u vlasn...   
dividerikona
3.6.2019.  Plan mreže dječjih vrtića u Općini Sveta Marija   
dividerikona
3.6.2019.  Odluka o odabiru najpov. ponud. za kpnju nekret u vl Općine Sveta Marija   
dividerikona
8.4.2019.  Izvršenje plana razvojnih programa za 2018. godinu   
dividerikona
8.4.2019.  Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu   
dividerikona
8.4.2019.  Izvješće načelnice o izv. Prog.održav.kom.infrastruk. za 201...   
dividerikona
8.4.2019.  Izvješće načelnice o izvr. Programa gradnje kom. infra. za 2018.   
dividerikona
8.4.2019.  Izvješće načelnice o provedbi Plana gospodarenja otpadom- Sveta M...   
dividerikona
8.4.2019.  Izvještaj o izvršenju fin. plana Dječjeg vrtića za 2018. god...   
dividerikona
8.4.2019.  Izvještaj PRE-KOM-a o gospodarenju otpadom na području Općine Sve...   
dividerikona
8.4.2019.  Odluka o izradi_II IDPPUO Sveta Marija   
dividerikona
8.4.2019.  Odluka o prihvaćanju Izvješća načelnice o provedbi Plana gos...   
dividerikona
8.4.2019.  Zaključak o usvajanju. izvj o izvršenju proračuna Dječjeg vr...   
dividerikona
8.4.2019.  Odluka o prihvaćanju Izvješća-Program održavanja kom.infrast...   
dividerikona
8.4.2019.  Odluka o prihvaćanju Izvještaja PRE- KOM-a o gospodarenju otpadom   
dividerikona
8.4.2019.  Odluka o prodaji imovine -ul. Maršala Tita 6 i 8, D.M.   
dividerikona
8.4.2019.  OTP_Obrazac IRDJU_Sveta Marija 2018   
dividerikona
8.4.2019.  Plan davanja koncesija u 2019 godini   
dividerikona
8.4.2019.  Trogodišnji plan davanja koncesija 2019-2021   
dividerikona
8.4.2019.  Zaključak o prihvaćanju financijskih izvješća DVD-a -Sveta M...   
dividerikona
8.4.2019.  Zaključak o prihvaćanju financijskih izvješća DVD-a-D. Mihal...   
dividerikona
8.4.2019.  Odluka o prihvaćanju Izvješća-Program gradnje kom.infrastrukture ...   
dividerikona
8.4.2019.  Izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu-BILJEŠKE   
dividerikona
12.2.2019.  Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2018.   
dividerikona
12.2.2019.  Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2019.   
dividerikona
12.2.2019.  Izvješće načelnice 7-12. 2018.   
dividerikona
12.2.2019.  Odluka o komunalnoj naknadi   
dividerikona
12.2.2019.  Odluka o komunalnom doprinosu   
dividerikona
12.2.2019.  Odluka o mjerama potpore za rekonstrukciju novogradnju nekretnina   
dividerikona
12.2.2019.  Zaključak o usvajanju izvješća načelnice 1.7.-31.12.2018. g   
dividerikona
15.1.2019.  Odluka o zajedničkom obavljanju komunalnih djelatnosti   
dividerikona
15.1.2019.  Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti   
divider

2018.

ikona
13.12.2018.  2. izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu   
dividerikona
13.12.2018.  Socijalni program Općine SV M za 2019   
dividerikona
13.12.2018.  2. izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu   
dividerikona
13.12.2018.  6.-Prilog-III-Opis-projekta_   
dividerikona
13.12.2018.  Odluka o davanju preth. suglasnosti na opće uvjete -dimnjačarske uslug...   
dividerikona
13.12.2018.  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge ukopa...   
dividerikona
13.12.2018.  Odluka o izvršavanju proračuna za 2019. godinu   
dividerikona
13.12.2018.  Odluka o raspoređivanju sredstava za finan.polit.stranaka 2019.   
dividerikona
13.12.2018.  Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Sveta Mar...   
dividerikona
13.12.2018.  opći uvjeti dimnjačar II   
dividerikona
13.12.2018.  opći uvjeti ukopa II   
dividerikona
13.12.2018.  Plan razvojnih programa   
dividerikona
13.12.2018.  Predložak-za-izračun-neto-prihoda-2   
dividerikona
13.12.2018.  Program građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu   
dividerikona
13.12.2018.  Program javnih potreba u kulturi za 2019 godinu   
dividerikona
13.12.2018.  Program javnih potreba u sportu za 2019. godinu   
dividerikona
13.12.2018.  Program održavanja komunalne infrastrukture 2018. godine   
dividerikona
13.12.2018.  Proračun za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu   
dividerikona
13.12.2018.  Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Kockavica   
dividerikona
13.12.2018.  Proračun za 2019. godinu   
dividerikona
13.12.2018.  Plan razvojnih programa   
dividerikona
9.11.2018.  Odluka o davanju prethodnoj suglasnosti na Statut dj. vrtića   
dividerikona
9.11.2018.  Odluka o visini vrijednosti boda komunalne naknade u Općini Sveta Marija   
dividerikona
9.11.2018.  Pravilnik o stipendiranju redovitih studenata   
dividerikona
9.11.2018.  Odluka o plaćama i ostalim materijalnim pravima radnika u DVK   
dividerikona
9.11.2018.  Odluka o prijenosu prava vlasništva nekretnina u korist Hrvatskih voda   
dividerikona
9.11.2018.  Odluka_o_odredivanju_pravnih_osoba_od_interesa_za sustav CZ OSM   
dividerikona
9.11.2018.  Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada   
dividerikona
13.9.2018.  Odluka o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu sa PBZ za 2016   
dividerikona
13.9.2018.  Izmjene i dopune Odluke o pokretnoj prodaji   
dividerikona
13.9.2018.  Izmjene i dopune Poslovnika OV Općine Sveta Marija   
dividerikona
13.9.2018.  Izmjene i dopune Statuta Općine Sveta Marija   
dividerikona
13.9.2018.  Odluka o davanju prethodnoj suglasnosti na Statut dj. vrtića   
dividerikona
13.9.2018.  Odluka o prodaji imovine - Etno kućać (65%cijene)   
dividerikona
13.9.2018.  Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite   
dividerikona
13.9.2018.  Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu...   
dividerikona
13.9.2018.  Odluka o davanju prethodnoj suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i n...   
dividerikona
23.7.2018.  Odluka o suglasnosti ulaganja na području OSM   
dividerikona
23.7.2018.  Odluka o mjerilima i načinu sufinanciranja predškolskog odgoja   
dividerikona
23.7.2018.  Odluka o davanju prethodnoj suglasnosti na ekonomsku cijenu jaslica   
dividerikona
23.7.2018.  Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine   
dividerikona
23.7.2018.  Zaključak o usvajanju. izvj o izvršenju proračuna Dječjeg vr...   
dividerikona
23.7.2018.  1. izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu   
dividerikona
23.7.2018.  Odluka o dodjeli javnih priznanja OSM u 2018.g   
dividerikona
23.7.2018.  Prilog 12 - Opis projekta-2018   
dividerikona
28.5.2018.  Odluka o donošenju programa raspolaganja polj. zemlj. u vlasništvu RH ...   
dividerikona
28.5.2018.  Godišnji plan razvoja sustava CIVILNE ZAŠTITE za 2018.   
dividerikona
28.5.2018.  Izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu-BILJEŠKE   
dividerikona
28.5.2018.  Odluka o izboru Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja   
dividerikona
28.5.2018.  Odluka o javnim priznanjima Općine Sveta Marija   
dividerikona
28.5.2018.  Zaključak o usvajanju izvješća načelnice 1.7.-31.12.2017   
dividerikona
28.5.2018.  Odluka o prodaji imovine - pokojne Jelene Bartolić   
dividerikona
28.5.2018.  Odluka o prodaji imovine - Prekmostje   
dividerikona
28.5.2018.  Odluka o raspodjeli viška prihoda iz 2017. godine   
dividerikona
28.5.2018.  Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca   
dividerikona
28.5.2018.  Odluka o odabiru najpov. ponud. po natječaju za prodaju nekretnina   
dividerikona
28.5.2018.  Gopdišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu   
dividerikona
27.3.2018.  Izvještaj o gospodarenju otpadom na području Općine Sveta Marija ...   
dividerikona
27.3.2018.  Izvještaj o gospodarenju otpadom na području Općine Sveta Marija ...   
dividerikona
27.3.2018.  Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2017.   
dividerikona
27.3.2018.  Odluka o uvjetima obavljanja pokretne prodaje na području Općine Sveta...   
dividerikona
27.3.2018.  Odluka o prodaji imovine - pokojne Jelene Bartolić   
dividerikona
27.3.2018.  STATUT Općine Sveta Marija 2018   
dividerikona
27.3.2018.  Odluka o prodaji imovine - pokojne Ane Pongrac   
dividerikona
27.3.2018.  Odluka o donošenju procjene-rizika od velikih nesreća   
dividerikona
27.3.2018.  Zaključak o prihvaćanju financijskih izvješća DVD-a -Sveta M...   
dividerikona
27.3.2018.  Odluka o prodaji imovine - pokojne Ivanke Božek   
dividerikona
27.3.2018.  Odluka o koeficijentimaza obračun plaće službenika i namješt...   
dividerikona
27.3.2018.  Odluka o prihvaćanju Izvješća načelnice o provedbi Plana go...   
dividerikona
27.3.2018.  Odluka o prihvaćanju Izvješća-Program gradnje objekata kom.infras...   
dividerikona
27.3.2018.  Odluka o prihvaćanju Izvješća-Program održavanja kom.infrast...   
dividerikona
27.3.2018.  Odluka o prihvaćanju Izvještaja PRE- KOM-a o gospodarenju otpadom   
dividerikona
27.3.2018.  Odluka- o visini naknade članovima OV , VMO i članovima radnih tijela   
dividerikona
27.3.2018.  Odluka o visini osnovice i koeficijenta-plaća načelnika i zamjenika ka...   
dividerikona
27.3.2018.  Trogodišnji plan davanja koncesija 2018.-2020   
dividerikona
27.3.2018.  Zaključak o prihvaćanju financijskih izvješća DVD-a-D. Mihal...   
dividerikona
27.3.2018.  Poslovnik Općinskog vijeća Općine Sveta Marija 2018   
dividerikona
27.3.2018.  Plan davanja koncesija u 2018 godini   
divider

2017.

ikona
22.12.2017.  Odluka o raspoređivanju sredstava za finan.polit.stranaka 2018   
dividerikona
22.12.2017.  Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Sveta Marija   
dividerikona
22.12.2017.  Odluka o imenovanju Povj.-potpore za sanaciju rekontr nekretnina 2017   
dividerikona
22.12.2017.  Odluka o II. izmjeni i dopuni Odluke oraspoređivanju sredstava za finan.pol...   
dividerikona
29.11.2017.  Odluka o nacinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada   
dividerikona
29.11.2017.  1. izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu   
dividerikona
29.11.2017.  Odluka o izvršavanju proračuna za 2018. godinu   
dividerikona
29.11.2017.  Odluka o mjerilima i načinu sufinanciranja predškolskog odgoja 2017 g   
dividerikona
29.11.2017.  Odluka o povjeravanju poslova održavanja groblja OSM   
dividerikona
29.11.2017.  Odluka o raspoređivanju sredstava za finan.polit.stranaka 2018   
dividerikona
29.11.2017.  Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Sveta Marija za razdob...   
dividerikona
29.11.2017.  PLA-GOT-2-plan gospodarenja otpadom Opcine Sveta Marija 2017-2022   
dividerikona
29.11.2017.  Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu...   
dividerikona
29.11.2017.  Program javnih potreba u kulturi za 2018 godinu   
dividerikona
29.11.2017.  Program javnih potreba u sportu za 2018. godinu   
dividerikona
29.11.2017.  Socijalni program Općine SV M za 2018   
dividerikona
29.11.2017.  Program korištenja sredstava od legalizacije za 2018. godinu   
dividerikona
29.11.2017.  Program održavanja komunalne infrastrukture 2018. godine   
dividerikona
29.11.2017.  Proračun Općine Sveta Marija za 2018. godinu   
dividerikona
29.11.2017.  Odluka o komunalnom redu Općine Sveta Marija   
dividerikona
29.11.2017.  Plan razvojnih programa   
dividerikona
19.10.2017.  Odluka-o-mjerama-potpore-za-sanaciju-rekonstrukciju-novogradnju-nekretnina-2017....   
dividerikona
19.10.2017.  Zaključak o usvajanju izvješća načelnice 1.1.-1.10.2017   
dividerikona
19.10.2017.  Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za turizam Općine ...   
dividerikona
19.10.2017.  Zaključak o prihv. polugod. izvj o izvršenju proračuna Dječj...   
dividerikona
19.10.2017.  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke oraspoređivanju sredstava za finan.polit.s...   
dividerikona
25.7.2017.  Odluka o izboru Komisije za procjenu vrijednosti nekretnina   
dividerikona
25.7.2017.  Odluka o izboru predsjednika OV   
dividerikona
25.7.2017.  Odluka o izboru Mandatne komisije   
dividerikona
25.7.2017.  Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja   
dividerikona
25.7.2017.  Odluka o izboru potpredsjednika OV   
dividerikona
25.7.2017.  Odluka o dodjeli plaketa i priznanja OSM u 2017. g   
dividerikona
25.7.2017.  Odluka o imenovanju članova UV Dječjeg vrtića Kockavica   
dividerikona
25.7.2017.  Odluka o izboru Povjerenstva za dodjelu stipendija   
dividerikona
25.7.2017.  Odluka o izboru Komisije za popis birača   
dividerikona
25.7.2017.  Odluka o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i propise   
dividerikona
25.7.2017.  Odluka o izboru Povjerenstva za popis imovine, obveza i kapitala   
dividerikona
25.7.2017.  Odluka o izboru Povjerenstva za praćenje događanja   
dividerikona
25.7.2017.  Odluka o izboru Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda   
dividerikona
25.7.2017.  Odluka o izboru Povjerenstva za procjenu ugroženosti   
dividerikona
25.7.2017.  Odluka o izboru Socijalnog vijeća   
dividerikona
25.7.2017.  Odluka o izboru Uprave groblja   
dividerikona
25.7.2017.  Odluka o izboru Odbora financije, proračun i unutrarnji nadzor   
dividerikona
30.3.2017.  Odluka_o_prihvaćanju_Izvješća-Program_održavanja_kom.infrast...   
dividerikona
30.3.2017.  Izvješće_o_izv._Prog.održav.kom_.infrastruk._za_2016.   
dividerikona
30.3.2017.  Izvješće_o_izvr._Programa_gradnje_kom._infra._za_2016.   
dividerikona
30.3.2017.  Odluka_o_prihvaćanju_Izvješća-Program_gradnje_objekata_kom.infras...   
dividerikona
30.3.2017.  Odluka_o_raspisivanju_izbora_za_članove__VMO_D._Mihaljevec   
dividerikona
30.3.2017.  Odluka_o_raspodjeli_viška_prihoda_iz_2016._godine   
dividerikona
30.3.2017.  Odluka_oprovedbi_izbora_za_vijeća_mjesnih_odbora_OSM   
dividerikona
30.3.2017.  Provedbeni_plan_unapređenja_zaštite_od_požara_za_2017._godinu   
dividerikona
30.3.2017.  Zaključak_o_prihvaćanju_financijskih_izvješća_DVD-a_-Sveta_M...   
dividerikona
30.3.2017.  Zaključak_o_prihvaćanju_financijskih_izvješća_DVD-a-D._Mihal...   
dividerikona
30.3.2017.  Odluka_o_raspisivanju_izbora_za_članove__VMO_Sveta_Marija   
dividerikona
30.3.2017.  Odluka_o_općinskim_porezima_Općine_Sveta_Marija   
dividerikona
27.2.2017.  Pismo_namjere_-_aglomeracija_Donja_Dubrava   
dividerikona
27.2.2017.  Godišnji-plan-razvoja-sustava-CIVILNE-ZAŠTITE-za-2017.   
dividerikona
27.2.2017.  Izvještaj_o_gospodarenju_otpadom_na_području_Općine_Sveta_Marija_...   
dividerikona
27.2.2017.  Odluka_o_imenovanju_Povjerenstva-poticanje_uređenja_nekretnina   
dividerikona
27.2.2017.  Odluka_o_potpisivanju_pisma_namjere_o_suradnji-aglomeracija_DD   
dividerikona
27.2.2017.  Odluka_o_potpisivanju_ugovora_o_parterstvu_na_projektu_-aglomeracija_DD   
dividerikona
27.2.2017.  Odluka_o_potpisivanju_ugovora_o_sufinanciranju_projekta-aglomeracija_DD   
dividerikona
27.2.2017.  Odluka_o_prihvaćanju__i_Izvješće_o_provedbi_Plana_gospodarenja_ot...   
dividerikona
27.2.2017.  Odluka_o_prihvaćanju_Zaključka_o_procijeni_vrij._nekretnina   
dividerikona
27.2.2017.  Plan_davanja_koncesija_u_2017._godini   
dividerikona
27.2.2017.  Analiza-stanja-sustava-civilne-zaštite-za-2016.   
dividerikona
27.2.2017.  Odluka_o_prihvaćanju_Izvještaja_o__gospodarenju_otpadom-čl_32   
divider

2016.

ikona
21.12.2016.  Program-javnih-potreba-u-kulturi-za-2017-godinu   
dividerikona
21.12.2016.  Program-gradnje-objekata-i-uređaja-komunalne-infrastrukture-za-2017.-godinu...   
dividerikona
21.12.2016.  Odluka-o-raspoređivanju-sredstava-za-finan.polit_.stranaka-2017.   
dividerikona
21.12.2016.  Odluka-o-izvršavanju-proračuna-za-2017.-godinu   
dividerikona
21.12.2016.  Socijalni-program-Općine-SV-M-za-2017.   
dividerikona
21.12.2016.  Program-održavanja-komunalne-infrastrukture-2017.-godine   
dividerikona
21.12.2016.  Program-korištenja-sredstava-od-legalizacije-za-2017.-godinu   
dividerikona
21.12.2016.  Program-javnih-potreba-u-sportu-za-2017.-godinu   
dividerikona
14.12.2016.  Odluka-o-mjerama-poticanja-za-uređenje-nekretnina   
dividerikona
3.11.2016.  Odluka-o-donošenju-strateškog-razvojnog-programa   
dividerikona
3.11.2016.  Zaključak-o-davanju-suglasnoti-na-prijedlog-odluke-o-prodaji-kuhinjske-nap...   
dividerikona
3.11.2016.  Odluka-o-suglasnosti-za-provedbu-ulaganja-na-području-OSM   
dividerikona
14.9.2016.  Odluka-o-privremenom-korištenju-prostora-u-vlasništvu-OSM   
dividerikona
14.9.2016.  Odluka-o-davanju-prostora-u-vlasništvu-OSM-na-korištenje-udrugama   
dividerikona
14.9.2016.  Savjet-mladih-odluka-o-objavi-javnog-poziva-za-isticanje-kandidature   
dividerikona
18.7.2016.  Odluka-o-imenovanju-Komisije-za-procjenu-vrijednosti-nekretnina   
dividerikona
18.7.2016.  Odluka-o-dodjeli-plaketa-i-priznanja-2016.-g   
dividerikona
18.7.2016.  Odluka-o-osnivanju-Savjetu-mladih-Općine-Sveta-Marija1   
dividerikona
18.7.2016.  Odluka-o-osnivanju-Savjeta-za-zaštitu-potrošača-javnih-usluga-Op&...   
dividerikona
30.6.2016.  Provedbeni-plan-unapređenja-zaštite-od-požara   
dividerikona
30.6.2016.  Odluka-o-određivanju-pravnih-osoba-od-interesa-za-sustav-civilne-zastite   
dividerikona
19.5.2016.  Odluka-o-imenovanju-člana-Upravnog-vijeća-Dječjeg-vrtića-_Ko...   
dividerikona
19.5.2016.  Odluka-o-uvjetima-i-kriterijima-korištenja-prostora-u-vlasništvu-Op...   
dividerikona
19.5.2016.  Odluka-o-razrješenju-i-imenovanju-člana-Socijalnog-vijeća-Opć...   
dividerikona
19.5.2016.  Odluka-o-izmjenama-i-dopunama-Odluke-o-izvršavanju-proračuna-za-2016.-...   
dividerikona
30.3.2016.  Odluka-o-razrješenju-i-imenovanju-člana-Socijalnog-vijeća-Opć...   
dividerikona
30.3.2016.  Godišnji-plan-razvoja-sustava-civilne-zaštite-za-2016.-godinu   
dividerikona
30.3.2016.  Izvješće-o-izvršenju-Prog.održavanja-komunalne-infrastruktur...   
dividerikona
30.3.2016.  Izvješće-o-izvršenju-Programa-gradnje-komunalne-infrastrukture-za...   
dividerikona
30.3.2016.  Izvještaj-o-gospodarenju-otpadom-na-području-Općine-Sveta-Marija-...   
dividerikona
30.3.2016.  Odluka-o-popisu-pravnih-osoba-od-posebnog-interesa-za-Općinu-Sveta-Marija   
dividerikona
30.3.2016.  Odluka-o-prihvaćanju-i-Izvješće-o-provedbi-Plana-gospodarenja-otp...   
dividerikona
30.3.2016.  Odluka-o-prihvaćanju-Izvješća-Program-gradnje-objekata-kom.infras...   
dividerikona
30.3.2016.  Odluka-o-prihvaćanju-Izvješća-Program-održavanja-kom.infrast...   
dividerikona
30.3.2016.  Odluka-o-raspodjeli-viška-prihoda-iz-2015.-godine   
dividerikona
30.3.2016.  Smjernice-za-razvoj-sustava-civilne-zaštite-za-razdoblje-2016.-2019.   
dividerikona
30.3.2016.  Zaključak-o-prihvaćanju-financijskih-izvješća-DVD-a-Donji-Mi...   
dividerikona
30.3.2016.  Zaključak-o-prihvaćanju-financijskih-izvješća-DVD-a-Sveta-Ma...   
dividerikona
30.3.2016.  Zaključak-o-prihvaćanju-izvješta-revizije-upravljanje-nekretninam...   
dividerikona
30.3.2016.  Analiza-stanja-sustava-civilne-zaštite-za-2015.-godinu   
dividerikona
30.3.2016.  Odluka-o-prihvaćanju-Izvještaja-o-gospodarenju-otpadom-čl-32   
divider

2015.

ikona
21.12.2015.  Plan-razvojnih-programa   
dividerikona
21.12.2015.  Odluka-o-izvršavanju-proračuna-za-2016.-godinu   
dividerikona
21.12.2015.  Odluka-o-odabiru-najpovoljnije-ponude-po-natječaju-za-prodaju-nekretnina   
dividerikona
21.12.2015.  Odluka-o-proglašenju-2016.-godine-godinom-Kockavice   
dividerikona
21.12.2015.  Odluka-o-raspoređivanju-sredstava-u-2016.-godini-za-redovito-financiranje-p...   
dividerikona
21.12.2015.  Zaključak-o-prihvaćanju-odluke-opristupanju-međunarodnoj-strategi...   
dividerikona
21.12.2015.  Plan-gospodarenja-otpadom-općine-Sveta-Marija-2016.-2021.-godine   
dividerikona
21.12.2015.  Program-gradnje-objekata-i-uređaja-komunalne-infrastrukture-za-2016.-godinu...   
dividerikona
21.12.2015.  Program-javnih-potreba-u-kulturi-za-2016.-godinu   
dividerikona
21.12.2015.  Program-javnih-potreba-u-sportu-za-2016.-godinu   
dividerikona
21.12.2015.  Program-korištenja-sredstava-od-legalizacije-za-2016.-godinu   
dividerikona
21.12.2015.  Program-održavanja-komunalne-infrastrukture-2016.-godine   
dividerikona
21.12.2015.  Socijalni-program-Općine-Sveta-Marija-za-2016.-godinu   
dividerikona
21.12.2015.  Odluka-o-usvajanju-Plana-gospodarenja-otpadom-Općine-Sveta-Marija-za-razdob...   
dividerikona
29.10.2015.  Odluka-o-mjerilima-i-načinu-sufinanciranja-predškolskog-odgoja   
dividerikona
29.10.2015.  Odluka-o-proglašenju-javnog-dobra-u-općoj-upotrebi-Kolodvorska-ul.-Don...   
dividerikona
29.10.2015.  Plan-davanja-koncesija-u-2016.-godini   
dividerikona
29.10.2015.  Odluka-o-prodaji-imovine-pokojnog-Miroslava-Golubića   
dividerikona
29.10.2015.  Odluka-o-ugostiteljskoj-djelatnosti-na-području-Općine-Sveta-Marija   
dividerikona
29.10.2015.  Odluka-o-proglašenju-javnog-dobra-u-općoj-upotrebi-Kolodvorska-ul.-Don...   
dividerikona
29.10.2015.  Odluka-o-pravima-i-obvezama-dužnosnika-Općine-Sveta-Marija   
dividerikona
20.7.2015.  Odluka-o-donošenju-Izmjena-i-dopuna-PPU-Općine-Sveta-Marija   
dividerikona
20.7.2015.  Odluka-o-povjeravanju-komunalne-djelatnosti-dimnjičarskih-poslova   
dividerikona
24.6.2015.  Odluka-o-raspoređivanju-sredstava-u-2015.-godini-za-redovito-godišnje-...   
dividerikona
24.6.2015.  Odluka-o-poništenju-postupka-davanja-koncesije-za-obavljanje-komunalne-djel...   
dividerikona
24.6.2015.  1.-izmjene-plana-davanja-koncesija-u-2015.-g.   
dividerikona
24.6.2015.  Odluka-o-obavljanju-dimnjačarskih-poslova-2015.   
dividerikona
30.4.2015.  Odluka-o-produljenju-koncesije-za-dimnjačarske-poslove   
dividerikona
30.4.2015.  Analiza-Stanja-zaštite-i-spašavanja-za-2014.godinu   
dividerikona
30.4.2015.  Smjernice-razvoja-sustava-zaštite-i-spašavanja-za-2015.-g.   
dividerikona
30.4.2015.  Odluka-o-proglašenju-javnog-dobra-u-općoj-upotrebi-Katarine-Zrinski-Ze...   
dividerikona
24.3.2015.  Odluka-o-raspodjeli-viška-prihoda-iz-2014.-godine   
dividerikona
24.3.2015.  Odluka-o-prihvaćanju-Izvještaja-o-gospodarenju-otpadom-čl-32   
dividerikona
24.3.2015.  Odluka-o-prihvaćanju-i-Izvješće-o-provedbi-Plana-gospodarenja-otp...   
dividerikona
24.3.2015.  Izvještaj-o-gospodarenju-otpadom-na-području-Općine-Sv-Marija-za-...   
dividerikona
24.3.2015.  Odluka-Strateški-razvojni-program-Općine-Sveta-Marija   
divider

2014.

ikona
29.12.2014.  Trogodišnji-plan-davanja-koncesija-2015.-2017.-godine   
dividerikona
29.12.2014.  Rješenje-o-imenovanju-ravnateljice-Dječjeg-vrtića-Kockavica   
dividerikona
29.12.2014.  Plan-davanja-koncesija-u-2015.-godini   
dividerikona
29.12.2014.  Odluka-o-izvršavanju-proračuna-za-2015.-godinu1   
dividerikona
19.12.2014.  Socijalni-program-Općine-Sveta-Marija-za-2015.-godinu   
dividerikona
19.12.2014.  Program-javnih-potreba-u-sportu-za-2015.-godinu   
dividerikona
19.12.2014.  Program-održavanja-komunalne-infrastrukture-2015.godine   
dividerikona
19.12.2014.  Plan-razvojnih-programa-za-2015.-2017.   
dividerikona
19.12.2014.  Program-gradnje-objekata-i-uređaja-komunalne-infrastrukture-za-2015.-godinu...   
dividerikona
19.12.2014.  Program-javnih-potreba-u-kulturi-za-2015.godinu   
dividerikona
19.12.2014.  Program-korištenja-sredstava-od-legalizacije-za-2015.-godinu   
dividerikona
20.11.2014.  Odluka-o-donosenju-Procjene-ugrozenosti-stanovnistva-od-katastrofa-i-velikih-nes...   
dividerikona
20.11.2014.  Odluka-o-namjeri-pristupanja-Opcine-Sveta-Marija-Europskoj-grupaciji-za-teritori...   
dividerikona
14.10.2014.  Odluka-o-imenovanju-povjerenstva-za-provedbu-koncesija   
dividerikona
14.10.2014.  Odluka-o-povjeravanju-projekta-sanacije-odlagalista-Parag   
dividerikona
14.10.2014.  Odluka-o-nerazvrstanim-cestama-u-Opcini-Sveta-Marija   
dividerikona
14.10.2014.  Odluka-o-imenovanju-clana-Upravnog-vijeca-Djecjeg-vrtica   
dividerikona
14.10.2014.  Odluka-o-povjeravanju-projekta-sanacije-odlagalista-Segetec   
dividerikona
12.9.2014.  Odluka-o-izmjenama-i-dopunama-PPU-Sveta-Marija   
dividerikona
28.7.2014.  Odluka-o-porezima-Općine-Sveta-Marija   
dividerikona
21.7.2014.  Odluka-o-trgovini-na-malo-izvan-prodavaonica-na-podrucju-Opcine-Sveta-Marija   
dividerikona
23.4.2014.  Odluka-o-zakupu-i-kupoprodaji-poslovnog-prostora-u-vlasnistvu-Opcine-Sveta-Marij...   
dividerikona
23.4.2014.  Odluka-o-sazivanju-Mjesnog-zbora-gradana-Opcine-Sveta-Marija   
dividerikona
23.4.2014.  Odluka-o-raspodjeli-viska-prihoda-iz-2013.-godine   
dividerikona
21.3.2014.  Odluka-o-sklapanju-Anexa-I.-Sporazuma-o-zajednickoj-provedbi-mjera-gospodarenja-...   
dividerikona
21.3.2014.  Odluka-o-prihvacanju-Izvjesca-gospodarenju-otpadom-cl-32   
dividerikona
21.3.2014.  Odluka-o-prihvacanju-Izvjesca-gospodarenju-otpadom-cl-20   
dividerikona
21.3.2014.  Odluka-o-imenovanju-stozera-zastite-i-spasavanja-2014   
dividerikona
21.3.2014.  Odluka-o-donosenju-Plana-ZiS-Opcine-Sveta-Marija   
divider

2013.

ikona
13.12.2013.  Odluka-o-zajednickoj-provedbi-mjera-gospodarenja-otpadom   
dividerikona
13.12.2013.  Odluka-o-mjerilima-i-nacinu-sufinanciranja-predskolskog-odgoja   
dividerikona
4.11.2013.  Odluka-o-komunalnom-doprinosu-2013   
dividerikona
4.11.2013.  Odluka-o-dopuni-Odluke-o-koef.za-obracun-placa-sluzbenika-i-namjestenika-JUO-opc...   
dividerikona
12.9.2013.  Odluka-o-placi-nacelnika-i-zamjenika-koji-duznost-obavljaju-profesionalno   
dividerikona
12.9.2013.  Odluka-o-visini-koeficijenata-za-obracun-placa-za-sluzbenike-i-namjestenike-Opci...   
dividerikona
26.6.2013.  Izmjene-i-dopune-odluke-o-prikljucenju-na-komunalne-vodne-gradevine   
dividerikona
26.6.2013.  Izmjene-i-dopune-odluke-o-prikljucenju-na-komunalne-vodne-gradevine1   
dividerikona
26.6.2013.  Odluka-o-odredivanju-potpisnika   
dividerikona
26.6.2013.  Odluka-o-porezima   
dividerikona
26.6.2013.  Odluka-o-visini-naknade-članovima   
divider
banner1 banner1 banner2 banner3 banner4 banner5 banner6

Oglasna ploča


Prodaje se kuća sa vrtom u Donjem Mihaljevcu
19. tra '24.

Prodaje se kuća sa dvorištem
1. lis '23.

Prodaje se zemljište, voćnjak 813 m2 sa ...
25. tra '23.

Anketa

Anketa:
Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko

upis