Dokumenti

banner7 banner7 banner8 banner9 banner10 banner10 banner11 banner12 banner13 banner14 banner14 banner15 banner16 banner16 banner19 banner17 banner18 banner18 banner20 banner21 banner22 banner23 banner23 banner24 banner25 banner26 banner27 banner28 banner28 banner28 banner28 banner28 banner29 banner29

Dokumenti Dječjeg vrtića

Dokumenti Proračun


2024.

ikona
11.7.2024.  Natječaj za zapošljavanje spremačice na neodređeno nepuno ra...   
dividerikona
8.7.2024.  Financijski izvještaj 2024-06   
dividerikona
8.7.2024.  Bilješke uz financijski izvještaj 2024-06.   
dividerikona
5.7.2024.  Rješenje o upisu djece u Dječji vrtić Kockavica Sveta Marija za p...   
dividerikona
17.6.2024.  Natječaj za zapošljavanje odgojitelja na određeno vrijeme   
dividerikona
17.6.2024.  Natječaj za zapošljavanje odgojitelja na neodređeno vrijeme   
dividerikona
26.4.2024.  Obavijest o upisu djece u Dječji vrtić Kockavica 2024.g   
dividerikona
26.4.2024.  Zahtjev za izdavanjem potvrde o podmirenim obvezama prema Dječjem vrtić...   
dividerikona
26.4.2024.  Zahtjev-upitnik za upis djeteta u jaslicevrtić za 2024.2025. g   
dividerikona
18.4.2024.  Natječaji za zapošljavanje odgojitelja   
dividerikona
9.4.2024.  Financijski izvještaj 2024-03   
dividerikona
15.2.2024.  Natječaj za zapošljavanje odgojitelja na neodređeno vrijeme   
dividerikona
1.2.2024.  PLAN UPISA U PRVI RAZRED 2024-25   
dividerikona
1.2.2024.  Obavijesti za upis u prvi razred osnovne škole za 2024-2025.g.   
dividerikona
1.2.2024.  Roditeljski-sastanak-2024-25   
dividerikona
1.2.2024.  Mreža osnovnoškolskih ustanova-Međimurska županija   
dividerikona
1.2.2024.  Obrazac 6-zahtjev-prijevremeni upis -privremeno oslobađanje od upisa u prvi...   
dividerikona
31.1.2024.  Financijski izvještaji 2023-12   
dividerikona
31.1.2024.  Bilješke uz financijski izvještaj 2023-12   
dividerikona
30.1.2024.  Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2023.   
dividerikona
30.1.2024.  Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2023.   
dividerikona
29.1.2024.  Natječaj za zapošljavanje odgojitelja na određeno puno vrijeme &#...   
dividerikona
29.1.2024.  Natječaj za zapošljavanje odgojitelja na određeno nepuno vrijeme ...   
dividerikona
29.1.2024.  Natječaj za zapošljavanje odgojitelja na neodređeno vrijeme   
dividerikona
3.1.2024.  Natječaj za odgojitelja na neodređeno puno radno vrijeme   
dividerikona
3.1.2024.  Natječaj za odgojitelja na određeno nepuno radno vrijeme   
divider

2023.

ikona
7.12.2023.  Natječaj za odgojitelja na određeno nepuno vrijeme   
dividerikona
7.12.2023.  Natječaj za odgojitelja na neodređeno vrijeme   
dividerikona
7.12.2023.  Natječaj za odgojitelja na puno određeno vrijeme   
dividerikona
20.11.2023.  Natječaj za zapošljavanje odgojitelja   
dividerikona
9.10.2023.  Financijski izvještaj 2023-09   
dividerikona
27.9.2023.  Godišnji plan i izvedbeni program rada Dječjeg vrtića Kockavica z...   
dividerikona
27.9.2023.  Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Kockavica za pe...   
dividerikona
22.8.2023.  Poziv za roditeljski sastanak   
dividerikona
24.7.2023.  Natječaj za spremačicu 2023.   
dividerikona
7.7.2023.  Financijski izvještaj 2023-06 vrtić   
dividerikona
7.7.2023.  Bilješke 2023-06   
dividerikona
26.6.2023.  Natječaj za odgojitelja određeno 2023 -4   
dividerikona
26.6.2023.  Natječaj za odgojitelja određeno puno vrijeme 2023 -5   
dividerikona
16.6.2023.  Privremeni rezultati upisa u Dječji vrtić Kockavica za 2023./2024. god...   
dividerikona
5.5.2023.  Natječaj za zapošljavanje odgojitelja na neodređeno puno radno vr...   
dividerikona
5.5.2023.  Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Kockavica Sv...   
dividerikona
20.4.2023.  Upisi u DV Kockavica u pedagošku godinu 2023./24   
dividerikona
20.4.2023.  Zahtjev_za_izdavanje_potvrde_o_podmirenim_obvezama   
dividerikona
20.4.2023.  Zahtjev-Upitnik upis 2023._dj.vrtic_Kockavica2   
dividerikona
11.4.2023.  Financijski izvještaj 2023-03.   
dividerikona
14.3.2023.  Natječaj za zapošljavanje odgojitelja   
dividerikona
31.1.2023.  Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2022   
dividerikona
31.1.2023.  Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2022.   
dividerikona
30.1.2023.  Financijski izvještaj 2022-12.   
dividerikona
30.1.2023.  Bilješke uz financijske izvještaje 2022-12   
dividerikona
12.1.2023.  PRAVILNIK O UNUT. USTROJ. I NAČINU RADA D.V. KOCKAVICA   
dividerikona
3.1.2023.  Natječaj za zapošljavanje odgojitelja na nepuno određeno vrijeme   
divider

2022.

ikona
29.11.2022.  Natječaj za odgojitelja - ponovljeno neodređeno 2022.   
dividerikona
29.11.2022.  Natječaj za odgojitelja - određeno 2022 (31.08.2023.)   
dividerikona
28.11.2022.  DJEČJI VRTIĆ KOCKAVICA - STATUT   
dividerikona
2.11.2022.  Natječaj za zapošljavanje odgojitelja na neodređeno puno radno vr...   
dividerikona
12.10.2022.  Godišnji plan i program DV Kockavica   
dividerikona
15.9.2022.  Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Kockavica za 20...   
dividerikona
24.8.2022.  Obavijest o roditeljskom sastanku   
dividerikona
18.8.2022.  Natječaj za zapošljavanje odgojitelja na određeno puno radno vrij...   
dividerikona
18.8.2022.  Natječaj za zapošljavanje odgojitelja na određeno nepuno vrijeme   
dividerikona
18.8.2022.  Natječaj za zapošljavanje odgojitelja na neodređeno vrijeme   
dividerikona
8.7.2022.  Financijski izvještaj 2022-6 - DV   
dividerikona
8.7.2022.  Bilješke uz financijske izvještaje 2022-06 -DV   
dividerikona
21.6.2022.  KONAČNI REZULTATI UPISA U DJ.VRTIĆ KOCKAVICA 2022./23.   
dividerikona
14.6.2022.  Natječaj za zapošljavanje spremačice na određeno nepuno radn...   
dividerikona
14.6.2022.  Natječaj za zapošljavanje spremačice na određeno nepuno radn...   
dividerikona
14.6.2022.  Natječaj za zapošljavanje kuharice na određeno nepuno radno vrije...   
dividerikona
10.6.2022.  PRIVREMENI REZULTATI UPISA U DJ.VRTIĆ KOCKAVICA U PEDAGOŠKU GODINU 202...   
dividerikona
10.5.2022.  Natječaj za kuhara/icu u Dječjem vrtiću Kockavica   
dividerikona
29.4.2022.  Upisi u Dječji vrtić Kockavica   
dividerikona
29.4.2022.  --- uz upis: Upitnik   
dividerikona
29.4.2022.  --- uz upis: Zahtjev za izdavanje potvrde o podmirenim obvezama   
dividerikona
26.4.2022.  Natječaj za zapošljavanje odgojitelja na puno određeno vrijeme.   
dividerikona
11.4.2022.  Financijski izvještaj 2022-03   
dividerikona
17.3.2022.  Natječaj zapošljavanje spremačice na nepuno određeno radno v...   
dividerikona
17.3.2022.   Natječaj za zapošljavanje odgojitelja na određeno nepuno radno v...   
dividerikona
17.3.2022.  Natječaj za zapošljavanje odgojitelja na određeno puno radno vrij...   
dividerikona
31.1.2022.  Financijski izvještaj 2021-12   
dividerikona
31.1.2022.  Bilješke uz financijski izvještaj 2021-12   
dividerikona
31.1.2022.  Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2021.g.   
dividerikona
31.1.2022.  Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2021.g.   
divider

2021.

ikona
15.12.2021.  Natječaj za spremačicu   
dividerikona
15.11.2021.  Natječaj za odgojitelja   
dividerikona
19.10.2021.  Natječaj za kuhara   
dividerikona
19.10.2021.  Natječaj za odgojitelja   
dividerikona
8.10.2021.  Financijski izvještaji 2021-09   
dividerikona
13.9.2021.  Godišnji plan i izvedben program rada DV Kockavica za 2021./2022.   
dividerikona
13.9.2021.  Kurikulum Dječjeg vrtića Kockavica za 2021./2022.   
dividerikona
13.9.2021.  Godišnje izvješće o radu DV Kockavica za 2020./2021.   
dividerikona
3.9.2021.  Odluka o poništenju natječaja - zdravstveni voditelj   
dividerikona
27.8.2021.  Natječaj za zapošljavanje odgojitelja i zdravstvenog voditelja   
dividerikona
19.8.2021.  Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ...   
dividerikona
19.8.2021.  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o plaćama i ostalim materijalnim pravima r...   
dividerikona
17.8.2021.  Poziv na roditeljski sastanak   
dividerikona
8.7.2021.  Financijski izvještaj 2021-06   
dividerikona
1.7.2021.  Konačni rezultati upisa djece u Dječji vrtić Kockavica za 2021-20...   
dividerikona
18.6.2021.  Natječaj za spremačicu   
dividerikona
18.6.2021.  Natječaj za odgojitelja   
dividerikona
15.6.2021.  PRIVREMENI REZULTATI UPISA 2021.   
dividerikona
30.4.2021.  Upisi u vrtić 2021.   
dividerikona
30.4.2021.  Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u DV Kockavica   
dividerikona
30.4.2021.  Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece 2021   
dividerikona
30.4.2021.  Zahtjev-Upitnik dj.vrtić Kockavica   
dividerikona
30.4.2021.  Zahtjev za izdavanje potvrde o podmirenim obvezama   
dividerikona
16.4.2021.  Financijski izvještaj 2021-03   
dividerikona
29.3.2021.  Natječaj za zapošljavanje odgojitelja   
dividerikona
17.3.2021.  Natječaj za odgojitelja   
dividerikona
2.2.2021.  Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2020.   
dividerikona
2.2.2021.  Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2020.   
dividerikona
29.1.2021.  Financijski izvještaj 2020-12   
dividerikona
29.1.2021.  Bilješke uz financijske izvještaje 2020-12.   
divider

2020.

ikona
19.10.2020.  Natječaj za odgojitelja   
dividerikona
21.9.2020.  Dječji vrtić Kockavica - natječaj za KUHARICU   
dividerikona
21.9.2020.  Dječji vrtić Kockavica - natječaj Za obitelj ODGOJITELJ   
dividerikona
21.9.2020.  Dječji vrtić Kockavica - natječaj za odgojitelja   
dividerikona
21.9.2020.  Dječji vrtić Kockavica - natječaj za spremačicu   
dividerikona
24.8.2020.  Poziv na roditeljski sastanak   
dividerikona
7.7.2020.  Financijski izvještaji 2020-06.   
dividerikona
1.7.2020.  Natječaj za zapošljavanje odgojitelja u projektu za obitelj   
dividerikona
8.6.2020.  Rezultati upisa u Dječji vrtić Kockavica za 2020/2021.   
dividerikona
15.5.2020.  Upitnik dj.vrtić Kockavica   
dividerikona
15.5.2020.  Upis u novu pedagošku godinu 2020.   
dividerikona
21.4.2020.  Natječaj za odgojitelja u projektu "Za obitelj"   
dividerikona
3.2.2020.  Plan upisa u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2020-2021.   
dividerikona
31.1.2020.  Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019.   
dividerikona
31.1.2020.  Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019.   
dividerikona
30.1.2020.  Natječaj za odgojitelja u projektu "za obitelj"   
dividerikona
27.1.2020.  Financijski izvještaj 2019-12.   
dividerikona
27.1.2020.  Bilješke uz financijski izvještaj 2019-12.   
dividerikona
17.1.2020.  NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE U PERIODU TRAJANJA PROJEKTA ZA OBITELJ   
dividerikona
17.1.2020.  Natječaj za odgojitelja   
divider

2019.

ikona
10.12.2019.  Natječaj za zapošljavanje spremačice   
dividerikona
19.11.2019.  Natječaj za zapošljavanje odgojitelja u projektu "Za obitelj"...   
dividerikona
18.10.2019.  NATJEČAJ ZA KUHARICU- ČISTAČICU   
dividerikona
9.10.2019.  Financijski izvještaj 2019-09.   
dividerikona
2.9.2019.  Natječaj u Projektu "Za obitelj" - odgojitelj   
dividerikona
20.8.2019.  Poziv na roditeljski sastanak   
dividerikona
8.7.2019.  Financijski izvještaj 2019-06.   
dividerikona
17.6.2019.  Natječaj za kuharicu 2019.   
dividerikona
17.6.2019.  NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE U PERIODU TRAJANJA PROJEKTA ZA OBITELJ   
dividerikona
7.6.2019.  Poziv za 15. sjednicu UV   
dividerikona
26.4.2019.  Upisi djece u Dječji vrtić Kockavica   
dividerikona
9.4.2019.  Financijski izvještaj 2019-03   
dividerikona
3.4.2019.  Natječaj "Za obitelj"   
dividerikona
31.1.2019.  Pravilnik o radu   
dividerikona
31.1.2019.  Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018. (PDF)   
dividerikona
31.1.2019.  Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018. (CSV)   
dividerikona
28.1.2019.  Poziv za sjednicu UV   
dividerikona
24.1.2019.  Financijski izvještaj 2018-12   
dividerikona
24.1.2019.  Bilješke uz financijske izvještaje za 2018-12   
dividerikona
17.1.2019.   Natječaj "Za obitelj"   
divider

2018.

ikona
14.11.2018.  Izmjene i dopune Statuta   
dividerikona
9.11.2018.  Odluka o plaćama i ostalim materijalnim pravima radnika u Dječjem vrtiću Kockavi...   
dividerikona
30.10.2018.  Natječaj za stručno osposobljavanje   
dividerikona
17.10.2018.  Natječaj za odgojitelja   
dividerikona
17.10.2018.  Natječaj za spremačicu   
dividerikona
9.10.2018.  Financijski izvještaj 2018-09.   
dividerikona
9.10.2018.  Financijski izvještaj 2018-09.   
dividerikona
5.10.2018.  Roditeljski sastanak 31.8.2018.   
dividerikona
5.10.2018.  Javni poziv - predškola   
dividerikona
28.9.2018.  Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Kockavica 2018.   
dividerikona
28.9.2018.  Statut Dječjeg vrtića Kockavica 2018.   
dividerikona
28.9.2018.  Godišnji plan i izvedbeni program rada za 2018./2019.   
dividerikona
28.9.2018.  Kurikulum   
dividerikona
10.9.2018.  Članovi Upravnog vijeća   
dividerikona
10.9.2018.  Izvješće o radu DV Kockavica za 2017./2018.   
dividerikona
14.8.2018.  Odluka o imenovanju slubenika za zaštitu osobnih podataka   
dividerikona
14.8.2018.  Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka   
dividerikona
14.8.2018.  Natječaj za zapošljavanje u projektu ZA OBITELJ.   
dividerikona
4.7.2018.  Financijski izvještaj 2018-06.   
dividerikona
10.4.2018.  Financijski izvještaj 2018-03.   
dividerikona
30.1.2018.  Godišnje izvješće - pristup informacijama 2017. (CSV)   
dividerikona
30.1.2018.  Godišnje izvješće - pristup informacijama 2017.   
dividerikona
26.1.2018.  PR-RAS 2017-12 bilješke uz izvještaje   
dividerikona
26.1.2018.  PR-RAS 2017-12 vrtić   
divider

2017.

ikona
22.12.2017.  Proračun za 2018. godinu   
dividerikona
22.12.2017.  Plan i program za jasličku skupinu 2018.   
dividerikona
10.10.2017.  Obavijest o izboru kandidata   
dividerikona
6.10.2017.  PR-RAS 2017-09 vrtić   
dividerikona
28.9.2017.  Obavijest o izboru kandidata odgojitelja   
dividerikona
28.9.2017.  Natjecaj za spremačicu   
dividerikona
12.9.2017.  KURIKULUM 2017-2018.   
dividerikona
11.9.2017.  Natječaj za kuharicu-čistačicu / odgojitelj   
dividerikona
9.9.2017.  Godišnje izvješće o radu vrtića 2016-17.   
dividerikona
7.9.2017.  Upravno vijeće vrtića - članovi   
dividerikona
1.9.2017.  GODIŠNJI PLAN vrtić 2017-18.   
dividerikona
6.7.2017.  Izvještaj o izvršenju proračuna Dječjeg vrtića   
dividerikona
6.7.2017.  PR-RAS 2017-06 vrtić   
dividerikona
11.4.2017.  PR-RAS 2017-03 vrtić važeći   
dividerikona
19.1.2017.  Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016.   
dividerikona
17.1.2017.  Obavijest o izboru kandidata   
divider

2016.

ikona
28.12.2016.  Natječaj za spremačicu   
dividerikona
22.11.2016.  Natječaj za kuhara   
dividerikona
21.9.2016.  Natječaj odgojitelj predskolske djece   
dividerikona
19.1.2016.  Kontakt podaci Vrtića   
dividerikona
19.1.2016.  PLAN UPISA   
dividerikona
19.1.2016.  MREŽA ŠKOLSKIH USTANOVA   
dividerikona
8.1.2016.  Natječaj za spremačicu 2016.   
dividerikona
8.1.2016.  Zakon o pravu na pristup informacijama   
dividerikona
8.1.2016.  Obrazac 2 - Zahtjev za pristup informacijama   
dividerikona
8.1.2016.  Obrazac 3 - Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije   
dividerikona
8.1.2016.  Obrazac 4 - Zahtjev za ponovnu uporabu informacija   
divider

2015.

ikona
29.10.2015.  Natječaj za odgojitelja   
dividerikona
20.8.2015.  Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa   
dividerikona
10.8.2015.  Odluka o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme   
dividerikona
23.6.2015.  Odluka o raspisivanju natječaja za odgojitelja   
divider

2014.

ikona
31.10.2014.  Odluka Upravnog vijeca Djecjeg vrtica Kockavica o zasnivanju radnog odnosa   
divider

2013.

ikona
15.12.2013.  Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju   
dividerikona
15.12.2013.  Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe   
dividerikona
15.12.2013.  Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece   
dividerikona
15.12.2013.  Pravilnik o unut. ustroj. i nacinu rada Djecjeg vrtica Kockavica   
dividerikona
15.12.2013.  Statut   
divider
banner1 banner1 banner2 banner3 banner4 banner5 banner6

Oglasna ploča


Prodaje se kuća sa vrtom u Donjem Mihaljevcu
19. tra '24.

Prodaje se kuća sa dvorištem
1. lis '23.

Prodaje se zemljište, voćnjak 813 m2 sa ...
25. tra '23.

Anketa

Anketa:
Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko

upis