O Općini

banner7 banner7 banner8 banner9 banner10 banner10 banner11 banner12 banner13 banner14 banner14 banner15 banner16 banner16 banner19 banner17 banner18 banner18 banner20 banner21 banner22 banner23 banner23 banner24 banner25 banner26 banner27 banner28 banner28 banner28 banner28 banner29 banner29

ČIPKA - virtualna izložbaZa pregled virtualne izložbe o čipki, kliknite na PDF datoteku i pričekajte da se očita (23MB).

ČIPKA - virtualna izložba (PDF)Nematerijalna baština definira se kao “vještine, izvedbe, izričaji, znanja, umijeća, kao i instrumenti, predmeti, rukotvorine i kulturni prostori koji su povezani s tim, koje zajednice, skupine i u nekim slučajevima, pojedinci prihvaćaju kao dio svoje kulturne baštine“. Najvažniji element u zaštiti nematerijalne baštine su pojedinci i zajednice koje pojedino dobro njeguju i prenose dalje.

Umijeće izrade čipke na batiće vještina je koja se prakticirala u donjem Međimurju, no najdulje se zadržala u mjestu Sveta Marija. U Svetoj Mariji se i danas aktivno izrađuje čipke. Osim čipkarica, kao baštinu svog kraja prepoznaje je i općina na čelu s načelnicom gospođom Đurđicom Slamek.

Na njemu inicijativu kustosi Muzeja Međimurja Čakovec osmislili su virtualnu izložbu o umijeću izrade čipke u Međimurju, zaštićenom pod nazivom „Tradicijsko umijeće izrade čipke na batiće na području Svete Marije“ kao nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske.

Izložba je nastala na temelju istraživanja kustosica Etnografskog odjela MMČ-a, a posebno Smiljane Petr-Marčec. Petr-Marčec se čipkom aktivno bavila od sredine 1990-ih godina kada je usko surađivala s gospođom Nadom Mance, obnoviteljicom ove vještine koja je gotovo zamrla i bez koje bismo danas za ovo umijeće znali samo kao kuriozitet iz usmene predaje.

Virtualna narav izložbe omogućila je da se javnosti predstavi građa koja se čuva u fototeci Etnografskog odjela. Stotinjak jedinica fotografske građe s tematikom čipke brižno se čuva, obrađuje i digitalizira te koristi za istraživanja daleko od očiju javnosti. Ovog puta ona je predstavljena javnosti po prvi put kao zaokružena cjelina.

Izložba je svojevrsna uvertira stalnom postavu posvećenom nematerijalnoj baštini Međimurju u novom muzeju „Riznica Međimurja“. Muzej nastaje u fortifikaciji Starog grada Čakovec, a planirano otvorenje je na proljeće 2021. godine.

(Janja Kovač)
banner1 banner1 banner2 banner3 banner4 banner5 banner6

Oglasna ploča


Prodaje se kuća sa vrtom u Donjem Mihaljevcu
19. tra '24.

Prodaje se kuća sa dvorištem
1. lis '23.

Prodaje se zemljište, voćnjak 813 m2 sa ...
25. tra '23.

Anketa

Anketa:
Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko

upis