Prostorni plan

banner7 banner7 banner8 banner9 banner10 banner10 banner11 banner12 banner13 banner14 banner14 banner15 banner16 banner16 banner19 banner17 banner18 banner18 banner20 banner21 banner22 banner23 banner23 banner24 banner25 banner26 banner27 banner28 banner28 banner28 banner28 banner29 banner29

II. Izmjene I dopune Detaljnog plana uređenja GZ Buzovica

OGLAS_o_otvaranju_JR_II_ID_DPU_gosp_zone_Buzovica_Sveta_Marija_2021.
1_namjena_II_ID_DPU_Sveta_Marija_GZ_BUZOVICA_2021_JR
2_1_promet_II_ID_DPU_Sveta_Marija_GZ_BUZOVICA_2021_JR
2_2_plin_voda_II_ID_DPU_Sveta_Marija_GZ_BUZOVICA_2021_JR
2_3_struja_tel_II_ID_DPU_Sveta_Marija_GZ_BUZOVICA_2021_JR
3_koristenje_II_ID_DPU_Sveta_Marija_GZ_BUZOVICA_2021_JR
4_uvjeti_gradnje_II_ID_DPU_Sveta_Marija_GZ_BUZOVICA_2021_JR
II_ID_DPU_GZ_Buzovica_Sveta_Marija_sazetak_za_javnost_2021_JR
II_ID_DPU_SvMarija_GZ_Buzovica_SVEODREDBE_2021_JRpdf
II_ID_DPU_SvMarija_GZ_Buzovica_TEKST_i_OBRAZLOZENJE_2021_JR
Odluka_o_izradi_II_ID_DPU_GZ_Buzovica_2020.
Obavijest o izradi II ID DPU GZ Buzovica Sveta Marija 2020.

II. Izmjene i dopune prostornog plana Općine

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu II. izmjena i dopuna PPU OSM

Kartografski prikaz

KARTA 1
KARTA 2a
KARTA 2b
KARTA 3
KARTA 4a
KARTA 4b


Tekstualni dio

Evidencija
OBRAZLOZENJE II ID PPUO SVETA MARIJA
ODREDBE ZA PROVEDBU II ID PPUO SVM
SAZETAK ZA JAVNOST


Odluka o izradi_II IDPPUO Sveta Marija
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi_II IDPPUO Sveta Marija
Odluka o započinjanju postupka o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. IID PPU
Obrazac o o ocjeni o potrebi strateške procjene na okoliš


I. Izmjene i dopune prostornog plana Općine

IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PPUO SVETA MARIJA


Kartografski prikaz

KARTA 0
KARTA 1
KARTA 2a
KARTA 2b
KARTA 3
KARTA 4a
KARTA 4b


Tekstualni dio

izvješće ponovna jr
OBRAZLOZENJE
ODREDBE ZA PROVOĐENJE-Prijedlog plana
ODREDBE-sveOBJAVLJENE
Sažetak za javnost- PRIJEDLOG PLANA ZA PONOVNU JAVNU RASPRAVU
PPUO PONOVLJENA JAVNA RASPRAVA - 23.6.-7.7.2015.
PPUO PONOVLJENA JAVNA RASPRAVA - 20.5.-28.5.2015.


Prostorni plan

0SVMARIJAsadrzaj0
0SVMARIJAsadrzaj00
0SVMARIJArelev5
0SVMARIJAcilj2
0SVMARIJAizvornik
0SVMARIJAodredbe4
0SVMARIJApolazišta1_A
0SVMARIJApolazišta1_B
sadrzaj za odredbe
0SVMARIJAplan3-1
0SVMARIJAplan3-2
0SVMARIJAplan3-3

Arhiva PP - Kvalitetne slike

Gospodarska zona

Prometna udaljenost od (u km): ceste (0), autoputa (15), željeznice (5), zračne luke (110).
Na području industrijske zone dostupna je struja, voda i telefon.
Površina zemljišta je 19 ha, podjeljeno na 17 parcela.

Olakšice:
– minimalan iznos komunalnog doprinosa (1,5 kn po kvadratnom metru) i mogućnost obročne otplate
– niska cijena zemljišta (10 kn po kvadratnom metru)
– mogućnost kupnje snage struje po cijeni 1000 kn/KW

banner1 banner1 banner2 banner3 banner4 banner5 banner6

Oglasna ploča


Prodaje se kuća sa vrtom u Donjem Mihaljevcu
19. tra '24.

Prodaje se kuća sa dvorištem
1. lis '23.

Prodaje se zemljište, voćnjak 813 m2 sa ...
25. tra '23.

Anketa

Anketa:
Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko

upis