O Općini

banner7 banner7 banner8 banner9 banner10 banner10 banner11 banner12 banner13 banner14 banner14 banner15 banner16 banner16 banner19 banner17 banner18 banner18 banner20 banner21 banner22 banner23 banner23 banner24 banner25 banner26 banner27 banner28 banner28 banner28 banner28 banner29 banner29

Stalna radna tijela, odbori i komisije

POPIS ČLANOVA RADNIH TIJELA ZA SAZIV OV 2021. – 2025. G

Mandatna komisija Općine Sveta Marija:

1. Dražen Šulj - za predsjednika,
2. Ružica Mustač - za člana,
3. Dean Hunjadi - za člana.

Odbor za izbor i imenovanja Općine Sveta Marija:

1. Antonio Frančić - za predsjednika
2. Ivica Kočiš - za člana

Odbor za turizam Općine Sveta Marija:

1. Ksenija Blagus
2. Gordana Hunjadi
3. Mirjana Frančić
4. Miljenka Setnik
5. Dean Hunjadi
6. Gabriela Jakupek Tokar

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Sveta Marija:

1. Dražen Šulj
2. Gabriela Jakupek Tokar
3. Ružica Mustač

Povjerenstvo za izdavanje «Svetomarskog ljisteka» :

1. Ksenija Blagus
2. Suzana Blagus
3. Maja Frančić

Odbor za Statut, Poslovnik i propise Općine Sveta Marija:

1. Ivica Kočiš
2. Tamara Hobor
3. Dean Jurić

Odbor za financije, proračun i unutarnji nadzor Općine Sveta Marija:

1. Dražen Šulj
2. Ivica Kočiš
3. Ružica Mustač
4. Gabriela Jakupek Tokar
5. Anamari Bartolić
6. Ivan Nedeljko

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Sveta Marija:

1. Ksenija Blagus
2. Ana Slamek
3. Miljenka Setnik
4. Barbara Blažinčić
5. Vedran Šulj

Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Sveta Marija:

1. Dragutin Pongrac
2. Ivan Klarić
3. Mijo Poljak

Socijalno vijeće Općine Sveta Marija:

1. Marija Frančić
2. Marija Balažin
3. Terezija Setnik
4. Branka Vlah
5. Marija Janković
6. Antonio Frančić
7. Ružica Mustač

Uprava groblja Općine Sveta Marija:

1. Ivan Klarić
2. Matija Komorski
3. Stjepan Janković
4. Darko Poljak
5. Ivanka Herc-Kaser

Povjerenstvo za praćenje događanja Općine Sveta Marija:

1. Eduard Kanižaj
2. Ksenija Blagus
3. Gabriela Jakupek Tokar

Povjerenstvo za popis imovine, obveza i kapitala Općine Sveta Marija:

1. Ivica Kočiš
2. Franciska Kvakan
3. Stjepan Janković

Povjerenstvo za procjenu ugroženosti:

1. Ivica Kočiš
2. Ivan Pavlic
3. Anđelko Gašparić
4. Dejan Kočiš
5. Božidar Vlah

Komisija za procjenu vrijednosti nekretnina Općine Sveta Marija:

1. Ivica Kočiš
2. Darko Poljak
3. Vlado Janković

Za članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Kockavica“ Sveta Marija imenuju se:

1. Ksenija Blagus
2. Marija Frančić
3. Ivica Kočiš
4. Dunja Gašparić


NATRAG
banner1 banner1 banner2 banner3 banner4 banner5 banner6

Oglasna ploča


Prodaje se kuća sa vrtom u Donjem Mihaljevcu
19. tra '24.

Prodaje se kuća sa dvorištem
1. lis '23.

Prodaje se zemljište, voćnjak 813 m2 sa ...
25. tra '23.

Anketa

Anketa:
Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko

upis